Pašvaldības pabalsta piešķiršana krīzes situācijā
Izvēlētā teritorija: Valmieras novads (mainīt)
Izvēlētā organizācija: Valmieras novada pašvaldība
Nosaukums pašvaldībā: Vienreizēja pabalsta piešķiršana krīzes situācijā (Valmieras novada pašvaldība)
Īss apraksts:
Nonākot situācijā, kurā ģimene (persona) katastrofas vai citu no ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas gribas neatkarīgu apstākļu dēļ pati saviem spēkiem nespēj nodrošināt savas pamatvajadzības un tai ir nepieciešama psihosociāla vai materiāla palīdzība, var vērsties pašvaldības sociālajā dienestā un lūgt palīdzību situācijas risināšanai.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Tiesības saņemt pabalstu ir Valmieras novadā dzīvesvietu deklarējušām personām un personām, kuru pēdējā deklarētā dzīvesvietas adrese ir bijusi Valmieras novada administratīvajā teritorijā.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
5
Izvēlētā teritorija: Valmieras novads
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Lai saņemtu pabalstu krīzes situācijā, mājsaimniecība viena mēneša laikā pēc krīzes situācijas rašanās iesniedz Pārvaldē iesniegumu un dokumenta kopiju (uzrādot oriģinālu), kas apliecina krīzes situācijas faktu, kā arī citus dokumentus, kuri nepieciešami lēmuma pieņemšanai, ja tie nav valsts vai Pašvaldības rīcībā.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes tīmekļvietnē Valmieras novada Sociālo lietu pārvaldes e-adrese
Klātiene
Sociālo darbinieku kontakti novada pilsētās un pagastos
Valmieras novada Sociālo lietu pārvalde
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pabalstu krīzes situācijā izmaksā piecu darba dienu laikā no Sociālo lietu pārvaldes lēmuma pieņemšanas brīža
Maksājumi: Skatīt maksājumus