Pašvaldības pabalsta piešķiršana krīzes situācijā
Izvēlētā teritorija: Valmieras novads (mainīt)
Izvēlētā organizācija: Valmieras novada pašvaldība
Nosaukums pašvaldībā: Vienreizēja pabalsta piešķiršana krīzes situācijā (Valmieras novada pašvaldība)
Īss apraksts:
Nonākot situācijā, kurā ģimene (persona) katastrofas vai citu no ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas gribas neatkarīgu apstākļu dēļ pati saviem spēkiem nespēj nodrošināt savas pamatvajadzības un tai ir nepieciešama psihosociāla vai materiāla palīdzība, var vērsties pašvaldības sociālajā dienestā un lūgt palīdzību situācijas risināšanai.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Tiesības saņemt pabalstu ir Valmieras novadā dzīvesvietu deklarējušām personām un personām, kuru pēdējā deklarētā dzīvesvietas adrese ir bijusi Valmieras novada administratīvajā teritorijā.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
5
Izvēlētā teritorija: Valmieras novads
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas
Lēmumu var apstrīdēt 1 mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Valmieras novada pašvaldības domē. Valmieras pilsētas pašvaldības domes lēmumu iespējams pārsūdzēt Administratīvajā tiesā 1 mēneša laikā no Valmieras novada pašvaldības domes lēmuma saņemšanas dienas.
Atgādinājums
Normatīvie akti
Uzziņas par pakalpojumu
Valmieras novada pašvaldība
Kontaktinformācija: Lāčplēša iela 2, Valmiera, Valmieras novads, LV - 4201
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 11.01.2023