Apbedīšanas pabalsts (Valmieras pilsētas pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: Valmieras pilsētas pašvaldība
Īss apraksts:
Apbedīšanas pabalstu piešķir par personu, kuras deklarētā dzīvesvieta pirms miršanas bijusi Valmierā un par kuru VSAA nepiešķir valsts noteikto apbedīšanas pabalstu. Ja piešķirtā valsts pabalsta apmērs ir mazāks par 300 eiro, starpību izmaksā no pašvaldības budžeta.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Pabalsts tiek piešķirts par personām, kuru deklarētā dzīvesvieta pirms miršanas ir bijusi Valmieras pilsētā un par kurām Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra neizmaksā apbedīšanas pabalstu.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
4
Termiņš:
Pabalsts tiek piešķirts pēc pilnas informācijas saņemšanas, bet ne vēlāk, kā mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas dienas. Pabalstu var pieprasīt ne vēlāk kā sešus mēnešus pēc miršanas dienas un saņemt tikai viena persona.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Pabalsta saņemšanai jāiesniedz iesniegums, miršanas apliecības kopija (uzrādot oriģinālu) un Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras lēmums par apbedīšanas pabalsta nepiešķiršanu. Pieprasot pabalstu klātienē, jāuzrāda personu apliecinošs dokuments - pase vai ID karte.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Valmieras pilsētas pašvaldības iestāde Sociālo lietu pārvalde
Adrese: Lāčplēša iela 2, Valmiera, LV-4201
Tālrunis: 64207153,64210690
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Lēmumu par pabalsta piešķiršanu iestāde pieņem vienas darba dienas laikā no iesnieguma saņemšanas brīža. Pabalstu izmaksā trīs darba dienu laikā no lēmuma pieņemšanas.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Valmieras pilsētas pašvaldības iestāde Sociālo lietu pārvalde
Adrese: Lāčplēša iela 2, Valmiera, LV-4201
Tālrunis: 64207153,64210690
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki