Apbedīšanas pabalsts (Valmieras pilsētas pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: Valmieras pilsētas pašvaldība
Īss apraksts:
Apbedīšanas pabalstu piešķir par personu, kuras deklarētā dzīvesvieta pirms miršanas bijusi Valmierā un par kuru VSAA nepiešķir valsts noteikto apbedīšanas pabalstu. Ja piešķirtā valsts pabalsta apmērs ir mazāks par 300 eiro, starpību izmaksā no pašvaldības budžeta.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Pabalsts tiek piešķirts par personām, kuru deklarētā dzīvesvieta pirms miršanas ir bijusi Valmieras pilsētā un par kurām Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra neizmaksā apbedīšanas pabalstu.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
4
Termiņš:
Pabalsts tiek piešķirts pēc pilnas informācijas saņemšanas, bet ne vēlāk, kā mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas dienas. Pabalstu var pieprasīt ne vēlāk kā sešus mēnešus pēc miršanas dienas un saņemt tikai viena persona.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas
Lēmumu var apstrīdēt 1 mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Valmieras pilsētas pašvaldības domē. Valmieras pilsētas pašvaldības domes lēmumu iespējams pārsūdzēt Administratīvajā tiesā 1 mēneša laikā no Valmieras pilsētas pašvaldības domes lēmuma saņemšanas dienas.
Atgādinājums
Normatīvie akti
Par pabalstiem Valmieras pilsētas pašvaldībā
(Valmieras pilsētas dome; saistošie noteikumi; 341; 02.04.2020)
Noteikumi par sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanu
(Ministru kabinets; noteikumi; 138; 05.04.2019)
Uzziņas par pakalpojumu
Valmieras pilsētas pašvaldība
Kontaktinformācija: Lāčplēša iela 2, Valmiera, LV - 4201
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 06.05.2020