Pabalsts veselības aprūpei (Valmieras pilsētas pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: Valmieras pilsētas pašvaldība
Īss apraksts:
Pabalsts veselības aprūpes izdevumu daļējai segšanai tiek piešķirts par:

* veiktajām pacienta iemaksām un pacienta līdzmaksājumiem valsts apmaksātiem veselības aprūpes pakalpojumiem;

* veiktajiem maksas veselības aprūpēs pakalpojumiem, kurus neapmaksā no valsts budžeta;

* veiktajiem zobu ekstrakcijas vai zobu protezēšanas pakalpojumiem;

* optisko briļļu iegādi.


Tiesības saņemt pabalstu veselības aprūpei ir:

-nestrādājošam vecuma pensionāram vai nestrādājošai personai ar I vai II invaliditātes grupu, kuras vecuma vai invaliditātes pensija, vai sociālā nodrošinājuma pabalsts nepārsniedz 70 procentus no attiecīgā gada 1.janvārī valstī spēkā esošās minimālās darba algas apmēra;
-personām no trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm.

Pabalsts vienai personai tiek piešķirts 50 procentu apmērā no izlietotās summas, nepārsniedzot 100 eiro kalendārā gada laikā.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Termiņš:
Piešķirto pabalstu izmaksā līdz nākamā mēneša pēdējai darba dienai.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Pabalsta pieprasīšana notiek klātienē. Lai pieprasītu pabalstu, jāiesniedz iesniegums, kas adresēts Valmieras pilsētas pašvaldības iestādei "Sociālo lietu pārvalde".
Pieprasot pabalstu jāuzrāda Valmieras pilsētas pašvaldības iestādes "Sociālo lietu pārvalde" izsniegta izziņa par atbilstību trūcīgas ģimenes (personas) statusam vai jāiesniedz ģimenes ienākumus apliecinoši dokumenti.
Papildus jāiesniedz medicīniskos izdevumus apliecinoši dokumenti - ārstu izrakstīto recepšu kopijas, kases čeki un stingrās uzskaites kvītis, ja kases čekā nav norādes ar pakalpojuma saņēmēja personas datiem. Papildus iesniedzamie dokumenti nedrīkst būt vecāki par trim mēnešiem un jāiesniedz ne vēlāk, kā līdz nākamā kalendārā gada 15.janvārim.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Valmieras pilsētas pašvaldības iestāde Sociālo lietu pārvalde
Adrese: Lāčplēša iela 2, Valmiera, LV-4201
Tālrunis: 64207153, 64210690
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Citi elektroniski kanāli
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Lēmumu par pabalsta piešķiršanu iestāde pieņem viena mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas dienas.
Pabalsts tiek pārskaitīts bezskaidras naudas norēķina veidā personas atvērtajā bankas vai pasta norēķinu sistēmas kontā.
Maksājumi: Skatīt maksājumus