Būvniecības ieceres novērtējuma izsniegšana
Izvēlētā organizācija: Valmieras novada pašvaldība
Nosaukums pašvaldībā: Būvniecības ieceres novērtējuma saņemšana (Valmieras novada pašvaldība)
Īss apraksts:
Būvniecības ieceres atbilstības vietējās pašvaldības teritorijas plānojumam un detālplānojumam (ja tāds ir izstrādāts), kā arī attiecīgajiem apbūves noteikumiem izvērtēšana.
Ja būvniecības iecere atbilst pašvaldības teritorijas plānojumam un attiecīgās teritorijas apbūves un izmantošanas noteikumiem, Būvvalde pieņem lēmumu par būvniecības ieceri - izdod būvatļauju ar projektēšanas un būvdarbu uzsākšanas nosacījumiem vai veic atzīmi paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē.
Projektēšanas nosacījumos norāda -  ar ko būvprojekts ir skaņojums, kā arī institūcijas (arī inženiertīklu īpašniekus), no kurām ir jāsaņem tehniskie noteikumi un jāsaskaņo būvprojekts.
Ja būvniecības iecere nav atbilstoša pašvaldības teritorijas plānojumam un attiecīgās teritorijas apbūves un izmantošanas noteikumiem, tiek izsniegts pamatots rakstisks atteikums izsniegt būvatļauju vai veikt atzīmi paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Jebkura persona
Termiņš:
Paskaidrojuma raksti - 14 dienas;
Apliecinājuma kartes - 14 dienas;
Būvatļaujas -  viens mēnesis
Izvēlētā teritorija:
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
No 2020. gada 1. janvāra visas jaunās būvniecības ieceres jāiesniedz tikai elektroniski Būvniecības informācijas sistēmā BIS. Izņēmums ir tikai tad, ja process jau iesākts papīra veidā – to varēs pabeigt papīra veidā bez termiņa ierobežojuma.
Lai uzsāktu izmantot sistēmu, ikviens iedzīvotājs var ieiet vietnē www.bis.gov.lv. Augšējā kreisajā stūrī izvēlas sadaļu “Būvniecības darba vieta”, kurā var pieslēgties savam kontam. Autorizēties iespējams ar jebkuru rīku, ko piedāvā portāls “Latvija.lv” (internetbanka, e-paraksts).
Elektroniski aizpildīt, parakstīt un iesniegt veidlapas iespējams, autorizējoties Būvniecības informācijas sistēmā (BIS) un sadaļas `E-pakalpojumi` apakšsadaļā `Būvniecība` izvēloties nepieciešamās veidlapas.
Lai saprastu, kā lietot BIS, iesakām izmantot BIS lietošanas rokasgrāmatu (publiskā portāla būvniecības portāla dalībniekiem)  (iesakām uzreiz doties uz 14.lpp. – satura lapu)
Ja vēlas detalizētāk izprast kādu BIS procesu, ir iespējams BIS mājaslapā atrast informatīvus materiālus video versijā.
Sadaļā `Noderīgi` var iepazīties arī ar normatīvo aktu bāzi.
Ja būvniecības process nosaka, ka ir nepieciešams piesaistīt speciālistu, piemēram, projekta izstrādei, arī šādu pilnvarojumu iespējams sniegt sistēmā.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Valmieras novada Būvvalde
Adrese: Rīgas iela 25C, Valmiera, Valmieras nov., LV-4201
Tālrunis: 64207155
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts Valmieras novada Būvvaldes pasta adrese
Adrese: Rīgas iela 25C, Valmiera, Valmieras nov., LV-4201
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Citi elektroniski kanāli Būvniecības informācijas sistēma
https://www.bis.gov.lv/
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojuma saņemšanai noteikti šādi termiņi:
paskaidrojuma rakstiem - 14 dienas;
apliecinājuma kartēm - 14 dienas;
būvatļaujām - viens mēnesis
Maksājumi: Skatīt maksājumus