Būvniecības ieceres novērtējuma izsniegšana
Izvēlētā organizācija: Valmieras novada pašvaldība
Nosaukums pašvaldībā: Būvniecības ieceres novērtējuma saņemšana (Valmieras novada pašvaldība)
Īss apraksts:
Būvniecības ieceres atbilstības vietējās pašvaldības teritorijas plānojumam un detālplānojumam (ja tāds ir izstrādāts), kā arī attiecīgajiem apbūves noteikumiem izvērtēšana.
Ja būvniecības iecere atbilst pašvaldības teritorijas plānojumam un attiecīgās teritorijas apbūves un izmantošanas noteikumiem, Būvvalde pieņem lēmumu par būvniecības ieceri - izdod būvatļauju ar projektēšanas un būvdarbu uzsākšanas nosacījumiem vai veic atzīmi paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē.
Projektēšanas nosacījumos norāda -  ar ko būvprojekts ir skaņojums, kā arī institūcijas (arī inženiertīklu īpašniekus), no kurām ir jāsaņem tehniskie noteikumi un jāsaskaņo būvprojekts.
Ja būvniecības iecere nav atbilstoša pašvaldības teritorijas plānojumam un attiecīgās teritorijas apbūves un izmantošanas noteikumiem, tiek izsniegts pamatots rakstisks atteikums izsniegt būvatļauju vai veikt atzīmi paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Jebkura persona
Termiņš:
Paskaidrojuma raksti - 14 dienas;
Apliecinājuma kartes - 14 dienas;
Būvatļaujas -  viens mēnesis
Izvēlētā teritorija:
Procesa apraksts
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas
Viena mēneša laikā Valmieras pilsētas pašvaldības domē.
Atgādinājums
Normatīvie akti
Būvniecības likums
(Saeima; likumi; 01.02.2014)
Dzelzceļa būvnoteikumi
(Ministru kabinets; noteikumi; 530; 01.10.2014)
Ar radiācijas drošību saistīto būvju būvnoteikumi
(Ministru kabinets; noteikumi; 661; 05.12.2015)
Autoceļu un ielu būvnoteikumi
(Ministru kabinets; noteikumi; 633; 25.10.2014)
Vispārīgie būvnoteikumi
(Ministru kabinets; noteikumi; 500; 01.10.2014)
Ēku būvnoteikumi
(Ministru kabinets; noteikumi; 529; 01.10.2014)
Hidrotehnisko un meliorācijas būvju būvnoteikumi
(Ministru kabinets; noteikumi; 550; 16.09.2014)
Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi
(MK; noteikumi; 253; 06.06.2017)
Uzziņas par pakalpojumu
Valmieras novada pašvaldība
Kontaktinformācija: Lāčplēša iela 2, Valmiera, Valmieras novads, LV - 4201
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 17.11.2022