Informācijas ievietošana digitālajā stendā Cēsu ielā 4, Valmierā (Valmieras novada pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: Valmieras novada pašvaldība
Īss apraksts:
Informācijas par Valmieras novadā notiekošajiem pasākumiem ievietošana digitālajā stendā Cēsu ielā 4, Valmierā.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Termiņš:
Informāciju Stendā izvieto atbilstoši sagatavotajam mēneša laika grafikam, iesniedzējam informāciju iesūtot vismaz trīs darba dienas pirms publicēšanas, bet piesakot nepieciešamo publicēšanas laiku līdz iepriekšējā mēneša 20.datumam
Procesa apraksts
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas
Nav.
Atgādinājums
Normatīvie akti
Par informācijas izvietošanu digitālajā informatīvajā stendā
(Valmieras pilsētas pašvaldības dome; noteikumi; 300; 24.08.2017)
Uzziņas par pakalpojumu
Valmieras novada pašvaldība
Kontaktinformācija: Lāčplēša iela 2, Valmiera, Valmieras novads, LV - 4201
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 17.11.2022