Dzimšanas, laulības un miršanas apliecinošo dokumentu aktualizēšana, papildināšana, anulēšana vai atjaunošana
Izvēlētā teritorija: Valmiera (mainīt)
Izvēlētā organizācija: Valmieras pilsētas pašvaldība
Nosaukums pašvaldībā: Civilstāvokļa akta reģistra ieraksta labošana/papildināšana (Valmieras pilsēta)
Pakalpojumi, kas tiek sniegti "Dzimšanas, laulības un miršanas apliecinošo dokumentu aktualizēšana, papildināšana, anulēšana vai atjaunošana" ietvaros:
Īss apraksts:
Dzimtsarakstu nodaļa aktualizē – labo, papildina vai anulē un atjauno dzimšanas, laulības un miršanas ierakstus un ja nepieciešams, izsniedz atkārtoti civilstāvokļa aktu reģistrāciju apliecinošu dokumentu.
Civilstāvokļa reģistrācijas dokumentu labošana ir nepareizu ziņu vai kļūdas izlabošana civilstāvokļa aktu reģistrā un uz ieraksta pamata personai izsniegtajā dzimšanas, laulības vai miršanas apliecībā.
Civilstāvokļa reģistrācijas dokumentu papildināšana ir trūkstošo ziņu ierakstīšana civilstāvokļa aktu reģistrā un uz ieraksta pamata personai izsniegtajā apliecībā.
Civilstāvokļa reģistrācijas dokumentu anulēšana tiek veikta, ja sastādīti divi reģistri par vienu un to pašu faktu.
Civilstāvokļa aktu reģistra ieraksta atjaunošana ir iepriekš reģistrēta, bet bojā gājuša vai pazuduša civilstāvokļa akta pārreģistrēšana.Šo pakalpojumu var saņemt jebkurā dzimtsarakstu nodaļā Latvijā neatkarīgi no deklarētās dzīvesvietas.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Jebkura persona
Ieinteresētā persona vai pilnvarotā persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
23
Izvēlētā teritorija: Valmiera
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Klātiene - jebkurā Latvijas Republikas dzimtsarakstu nodaļā.
• Personas apliecinošie dokumenti ( pase vai personas apliecība);
• Personas iesniegums;
• Pilnvara (pilnvarotai personai);
• Tiesas spriedums;
• Administratīvais akts;
• Pamatojošie dokumenti labojuma izdarīšanai.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Valmieras pilsētas Dzimtsarakstu nodaļa
Adrese: Cēsu iela 2, Valmiera, LV-4201
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija: Tel. 642 25313
dzimtsaraksti@valmiera.lv
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma apmaksas kārtība
Valsts nodeva - EUR 7.00; maksājumu var veikt ar bankas norēķinu karti vai skaidrā naudā Valmieras pilsētas Dzimtsarakstu nodaļā.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
3. solis / Pakalpojuma saņemšana
1 mēneša laikā klātiene- dzimtsarakstu nodaļā, kura saņēmusi iesniegumu par reģistra ieraksta labošanu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus