Adreses piešķiršana,maiņa vai likvidēšana nekustamajam īpašumam (zemes vienībai /ēkai) (Valmieras novada pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: Valmieras novada pašvaldība
Īss apraksts:
Adreses piešķiršana, maiņa vai likvidēšana apbūvei paredzētajai zemes vienībai un ēkai:
1) lēmuma pieņemšana par adreses piešķiršanu, ja ēka, būve, zemes vienība ir adresācijas objekts un adrese nav reģistrēta Valsts adrešu reģistrā;
2) lēmuma pieņemšana par adreses maiņu;
3) lēmuma pieņemšana par adreses statusa maiņu (adreses likvidāciju), ja adresācijas objekts beidz pastāvēt.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
23
Termiņš:
30 kalandāra dienu laikā
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Lai pieprasītu pakalpojumu, jāaizpilda pašvaldībai adresēts iesniegums. Ja iesniegumu iesniedz pilnvarotā persona. jāiesniedz īpašnieka izsniegta pilnvara,  un, ja nepieciešams, zemes robežu plāna kopija ar norādītu ēku, kurai jāpiešķir adrese.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes tīmekļvietnē Valmieras novada pašvaldības e-adrese
Klātiene Valmieras novada pašvaldība
Adrese: Lāčplēša iela 2, Valmiera, Valmieras nov., LV-4201
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija: Valmieras novada pašvaldība, juris.zarins@valmierasnovads.lv, 64210681
Darba laiki
Cits
Apvienību pārvalžu Valmieras novadā kontaktinformācija
Valmieras novada Valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru kontaktinformācija
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Lēmumu par adreses piešķiršanu, maiņu vai likvidēšanu apbūvei paredzētajai zemes vienībai un ēkai var saņemt klātienē, pa pastu vai portālā www.latvija.lv, atbilstoši iesniegumā norādītajam lēmuma saņemšanas veidam.
Maksājumi: Skatīt maksājumus