Palīdzība dzīvokļa jautājumu risināšanā (Līvānu novada pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: Līvānu novada dome
Īss apraksts:
Lai saņemtu palīdzību pašvaldības dzīvokļa īres tiesību iegūšanai ir jāreģistrējas attiecīgā reģistrā.
Līvānu novada pašvaldībā ir sekojoši reģistri:
• Neatliekamās palīdzības nodrošināšanas grupa;
• Pirmās kārtas palīdzības grupa;
• Pirmās kārtas palīdzības grupa (bez vecāku gādības palikušie bērni);
• Vispārējā kārtībā reģistrējamā grupa;
• Jauno ģimeņu grupa;
• Uzaicināto speciālistu grupa.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Fiziska persona, kura tiesīga saņemt pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā.
Termiņš:
Iesniegums tiek izskatīts pašvaldības Dzīvokļu jautājumu komisijā mēneša laikā, lēmums tiek pieņemts tuvākajā Domes sēdē.
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Jāiesniedz iesniegums brīvā formā, pievienojot attiecīgo nepieciešamo dokumentu kopijas (uzrādot oriģinālus):
• Sociālā dienesta izziņa par personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu
• Tiesas spriedumu (ja izliek no dzīvokļa)
• Invalīda apliecību, valsts darba ekspertīzes ārstu komisijas izziņu
• Pensionāra apliecību
• Repatrianta izziņu
• Ieslodzījumu vietas izziņu par personas atbrīvošanu
• VUGD nodaļas vai Līvānu novada būvvaldes akts par ēkas vai telpas bojā eju vai daļēju sagrūšanu
• Darba vietas izziņu vai līgumu, rekomendāciju, izglītības dokumentu – reģistrācijā uzaicināto speciālistu grupā.
• Laulības apliecību, bērnu dzimšanas apliecību, darba vietas izziņu vai darba līgumu – reģistrācijai jauno ģimeņu grupā.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Līvānu novada Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Adrese: Rīgas iela 77, Līvāni, Līvānu nov., LV-5316
Tālrunis: 65307250
Fakss: 65307255
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
E-pasts pasts@livani.lv
Pasts Līvānu novada pašvaldība
Adrese: Rīgas iela 77, Līvāni, Līvānu nov., LV-5316
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Iesniegums tiek izskatīts pašvaldības Dzīvokļu jautājumu komisijā mēneša laikā.
Lēmums tiek pieņemts tuvākajā Domes sēdē.
Tiek izsniegts izraksts no Līvānu novada Domes sēdes protokola.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Līvānu novada Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Adrese: Rīgas iela 77, Līvāni, Līvānu nov., LV-5316
Tālrunis: 65307250
Fakss: 65307255
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
E-pasts pasts@livani.lv
Pasts Līvānu novada pašvaldība
Adrese: Rīgas iela 77, Līvāni, Līvānu nov., LV-5316
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija: