Atļaujas saņemšana reklāmas izvietošanai
Izvēlētā teritorija: Līvānu novads (mainīt)
Izvēlētā organizācija: Līvānu novada dome
Nosaukums pašvaldībā: Reklāmas izvietošanas atļauja (Līvānu novada pašvaldība)
Īss apraksts:
Reklāmas materiālu, izkārtņu, sludinājumu un citu informatīvo materiālu projekta (t. sk. mobilās reklāmas projekta) izskatīšana un reklāmas grafiskā risinājuma projekta saskaņošana, īpašu uzmanību pievēršot, ja reklāmu paredzēts izvietot pie ēkas, kas ir kultūrvēsturisko pieminekļu sarakstā vai arī valsts nozīmes pilsētbūvnieciskā piemineklī. Izsniedz:
- izkārtnes izvietošanas atļauju;
- mobilās reklāmas izvietošanas atļauju;
- reklāmas objekta vai informācijas objekta ar piesaisti zemei izvietošanas atļauju;
- reklāmas objekta vai informācijas objekta bez piesaistes zemei izvietošanas atļauju;
- citu reklāmas un reklāmas objektu izvietošanas atļauju;
- sludinājumu izvietošanas atļauju.
Pašvaldība saskaņo arī izvietotās reklāmas un reklāmas objektu grafiskā dizaina nomaiņu.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Jebkura persona
Fiziska vai juridiska persona, kura vēlas izvietot reklāmas/reklāmas objektu ar piesaisti zemei un saņemt reklāmas/reklāmas objekta izvietošanas atļauju.
Termiņš:
Septiņas darbdienas vai 10 darbdienas, ja nepieciešams Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas saskaņojums.
Izvēlētā teritorija: Līvānu novads
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Iesniedzams dokuments