Izziņa iesniegšanai Zemesgrāmatā par būvniecības tiesisko pamatu un jaunbūves raksturojumu (Līvānu novada pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: Līvānu novada dome
Īss apraksts:
Izziņa ir nepieciešama, ja īpašnieks vēlas vēl nepabeigtu būvobjektu reģistrēt Zemesgrāmatā. Jaunbūves (iesākta būvniecība līdz nodošanai ekspluatācijā) ierakstāmas zemesgrāmatā, pamatojoties uz Līvānu novada būvvaldes izdotu izziņu, kurā norādīts būvniecības tiesiskais pamats un jaunbūves raksturojums.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Fiziskas un juridiskas personas, kuru nekustamais īpašums atrodas Līvānu novada teritorijā.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
22
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Lai saņemtu izziņu iesniegšanai zemesgrāmatā par būvniecības tiesisko pamatu un jaunbūves raksturojumu būvvaldē iesniedz iesniegumu, kam  pievieno sekojošus dokumentus:
1. būves kadastrālās uzmērīšanas lieta;
2. tehniskais projekts;
3. būvatļauja;
4. nekustamo īpašumu tiesiski apliecinoši dokumenti;
5. būves novietnes digitālais uzmērījums.
6. maksājuma dokuments, kas apliecina nodevas samaksu pilnā apmērā.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Līvānu novada Būvvalde - klātiene
Adrese: Rīgas iela 77, Līvāni, Līvānu nov., LV-5316
Tālrunis: 65307272
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts Līvānu novada Būvvalde - pasts
Adrese: Rīgas iela 77, Līvāni, Līvānu nov., LV-5316
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojuma saņemšana atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Līvānu novada Būvvalde - klātiene
Adrese: Rīgas iela 77, Līvāni, Līvānu nov., LV-5316
Tālrunis: 65307272
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts Līvānu novada Būvvalde - pasts
Adrese: Rīgas iela 77, Līvāni, Līvānu nov., LV-5316
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija: