Pašvaldības pabalsta saņemšana par bērna piedzimšanu
Izvēlētā teritorija: Līvānu novads (mainīt)
Izvēlētā organizācija: Līvānu novada dome
Nosaukums pašvaldībā: Pabalsts jaundzimušā aprūpei (Līvānu novada pašvaldība)
Īss apraksts:
Vienreizējs pabalsts sakarā ar bērna piedzimšanu tiek piešķirts, lai sniegtu materiālu atbalstu jaundzimušā bērna vajadzību nodrošināšanai.
Bērna piedzimšanas pabalstu var saņemt no pašvaldības, kurā persona ir deklarēta vismaz noteiktu laika periodu un ja attiecīgā pašvaldība ir pieņēmusi saistošos noteikumus par šāda pabalsta piešķiršanu. Pabalsta summu un saņemšanas nosacījumus nosaka katra pašvaldība savos saistošajos noteikumos.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
22
Izvēlētā teritorija: Līvānu novads
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Jāuzrāda personu apliecinošs dokuments un jāiesniedz Līvānu novada Dzimtsarakstu nodaļā šādi dokumenti:
• iesniegums pabalsta piešķiršanai;
• bērna dzimšanas apliecības kopija, uzrādot dokumenta oriģinālu (ja to ir izsniegusi cita pašvaldība);
• bāriņtiesas lēmuma par aizbildņa iecelšanu vai tiesas sprieduma par adopcijas apstiprināšanu kopija, uzrādot dokumenta oriģinālu (ja to ir izsniegusi cita pašvaldība).
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Līvānu  novada Dzimtsarakstu nodaļa - klātiene
Adrese: Rīgas iela 77, Līvāni, Līvānu nov., LV-5316
Tālrunis: 65307265
Fakss:
Cita kontaktinformācija: 301. un 308.kabinets
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pabalsta izmaksa tiek veikta saskaņā ar pašvaldības izpilddirektora rīkojumu. Pabalsts tiek ieskaitīts pieprasītāja norādītajā kredītiestādes kontā divu nedēļu laikā no rīkojuma izdošanas dienas.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Līvānu  novada Dzimtsarakstu nodaļa - klātiene
Adrese: Rīgas iela 77, Līvāni, Līvānu nov., LV-5316
Tālrunis: 65307265
Fakss:
Cita kontaktinformācija: 301. un 308.kabinets
Darba laiki