Tautības ieraksta maiņa (Līvānu novada pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: Līvānu novada dome
Īss apraksts:
Persona, kura ir Latvijas Republikas pilsonis vai nepilsonis vai kurai Latvijas Republikā piešķirts bezvalstnieka statuss un ir sasniegusi 15 gadu vecumu, var vienu reizi mainīt tautības ierakstu pret tiešo augšupējo radinieku tautību divu paaudžu robežās. Persona, kuras tautības ieraksts mainīts pirms pilngadības sasniegšanas, ir tiesīga mainīt tautības ierakstu arī pēc pilngadības sasniegšanas.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
22
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Personīgi Dzimtsarakstu nodaļā iesniedz noteiktas formas iesniegumu.
· Pase vai personas apliecības (jāuzrāda).
· Tēva vai mātes dzimšanas apliecība vai izraksts no dzimšanas reģistra, kas pierāda personas radniecību ar tiešajiem augšupējiem radiniekiem, un dokumenti, kuri apstiprina šo personu tautību.
· Ja tautības ierakstu maina nepilngadīga persona – vecāku rakstveida piekrišana vai aizbildņu piekrišana un bāriņtiesas lēmums par vārda, uzvārda maiņas atbilstību nepilngadīgas personas interesēm.
· Ministru kabineta noteiktās lībiešu (līvu) organizācijas atzinumu par personas etnisko izcelsmi, ja persona vēlas mainīt tautības ierakstu uz “lībietis (līvs)” un etnisko izcelsmi nav iespējams pierādīt.
· Izglītības dokuments vai cits dokuments, kas apliecina augstākajai (trešajai) pakāpei atbilstošu personas valsts valodas prasmi, ja tautības ierakstu maina uz “latvietis”.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Līvānu  novada Dzimtsarakstu nodaļa - klātiene
Adrese: Rīgas iela 77, Līvāni, Līvānu nov., LV-5316
Tālrunis: 65307265
Fakss:
Cita kontaktinformācija: 301. un 308.kabinets
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma apmaksas kārtība
Valsts nodeva par tautības ieraksta maiņu – 71,14 eiro (atbrīvotas personas, kuras maina tautības ierakstu uz “lībietis (līvs)”. Nodeva jāapmaksā Līvānu novada pašvaldības Kasē 209.kabinetā.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Līvānu novada Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Adrese: Rīgas iela 77, Līvāni, Līvānu nov., LV-5316
Tālrunis: 65307250
Fakss: 65307255
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
3. solis / Pakalpojuma saņemšana
Dzimtsarakstu nodaļa izskata tautības ieraksta maiņas iesniegumu un iesniegtos dokumentus, pieprasa nepieciešamos izrakstus no civilstāvokļa aktu reģistriem un iedzīvotāju reģistra par personas tautību, ja tā nav norādīta personu apliecinošajā dokumentā. Dzimtsarakstu nodaļa nepieciešamos dokumentus tautības ieraksta maiņai nosūta Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departamentam. Lēmumu par atļauju vārda, uzvārda maiņai pieņem Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departamenta direktors.
Iesniedzējs lēmumu saņem pa pastu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Līvānu  novada Dzimtsarakstu nodaļa - klātiene
Adrese: Rīgas iela 77, Līvāni, Līvānu nov., LV-5316
Tālrunis: 65307265
Fakss:
Cita kontaktinformācija: 301. un 308.kabinets
Darba laiki