Vārda un/vai uzvārda maiņa (Līvānu novada pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: Līvānu novada dome
Īss apraksts:
Vārdu un uzvārdu var mainīt 15 gadu vecumu sasniedzis Latvijas Republikas pilsonis vai nepilsonis vai persona, kurai Latvijas Republikā piešķirts bezvalstnieka statuss, ja pastāv viens no šādiem iemesliem:
· vārds vai uzvārds apgrūtina personas iekļaušanos sabiedrībā;
· persona vēlas dzimšanas reģistrā ierakstītajam vārdam pievienot otru vārdu. Vārds, kurš reģistrā ierakstīts pirmais, uzskatāms par pamatvārdu;
· persona vēlas iegūt vai pievienot savam uzvārdam laulātā uzvārdu;
· persona vēlas iegūt savu dzimtas uzvārdu tiešā augšupējā līnijā;
· persona vēlas atgūt savu dzimto vai pirmslaulības uzvārdu, ja tas nav izdarīts, šķirot laulību, vai pēc laulības atzīšanas par spēkā neesošu;
· personai mainīts dzimums;
· viens no nepilngadīgas personas vecākiem vai abi vecāki ir notiesāti par tīša, smaga vai sevišķi smaga nozieguma izdarīšanas (šajā gadījumā vārdu vai /un  uzvārdu var mainīt arī persona, kura nav sasniegusi 15 gadu vecumu).
Saņēmēji:
Fiziska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
22
Termiņš:
Vārda un  uzvārda ieraksta maiņas lietas izskatīšanas termiņš ir 1 mēnesis no iesnieguma un nepieciešamo dokumentu iesniegšanas dienas.
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Dzimtsarakstu nodaļā personīgi iesniedz noteiktas formas iesniegumu.
· Pase vai personas apliecības (jāuzrāda).
· Fotogrāfija (4,5 x 3,5 cm).
· Ja vārdu, uzvārdu maina nepilngadīga persona – vecāku rakstveida piekrišana vai aizbildņu piekrišana un bāriņtiesas lēmums par vārda, uzvārda maiņas atbilstību nepilngadīgas personas interesēm.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Līvānu  novada Dzimtsarakstu nodaļa - klātiene
Adrese: Rīgas iela 77, Līvāni, Līvānu nov., LV-5316
Tālrunis: 65307265
Fakss:
Cita kontaktinformācija: 301. un 308.kabinets
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma apmaksas kārtība
Par vārda vai uzvārda maiņu pieteicējam Līvānu novada domes kasē jāsamaksā valsts nodeva 71,14 euro.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Līvānu novada Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Adrese: Rīgas iela 77, Līvāni, Līvānu nov., LV-5316
Tālrunis: 65307250
Fakss: 65307255
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
3. solis / Pakalpojuma saņemšana
Dzimtsarakstu nodaļa izskata vārda, uzvārda maiņas iesniegumu un iesniegtos dokumentus, pieprasa nepieciešamos izrakstus no civilstāvokļa aktu reģistriem un Sodu reģistra izziņu par personas sodāmību.
Dzimtsarakstu nodaļa nepieciešamos dokumentus vārda, uzvārda maiņai nosūta Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departamentam. Lēmumu par atļauju vārda, uzvārda maiņai pieņem Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departamenta direktors.
Ar šo lēmumu, ko iesniedzējs saņem pa pastu, 30 dienu laikā jāgriežas Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes nodaļā lai nomainītu pasi un/vai personas apliecību.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Līvānu  novada Dzimtsarakstu nodaļa - klātiene
Adrese: Rīgas iela 77, Līvāni, Līvānu nov., LV-5316
Tālrunis: 65307265
Fakss:
Cita kontaktinformācija: 301. un 308.kabinets
Darba laiki