Miršanas reģistrācija (Līvānu novada pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: LĪVĀNU NOVADA DOME
Īss apraksts:
Dzimtsarakstu nodaļa reģistrē personas miršanas faktu un izsniedz miršanas apliecību. Miršanas gadījumu var reģistrēt jebkurā dzimtsarakstu nodaļā.
Par miršanas faktu paziņo dzimtsarakstu nodaļai ne vēlāk kā sešu darbdienu laikā no brīža, kad iestājusies nāve vai mirušais atrasts. Pienākums paziņot par miršanas faktu ir laulātajam, citam ģimenes loceklim vai citai personai, kurai kļuvis zināms par personas miršanas faktu.
Pēc miršanas fakta reģistrācijas miršanas reģistra ieraksta datorizdruku paraksta persona, kas paziņojusi par miršanas faktu un dzimtsarakstu nodaļas amatpersona. Pēc miršanas fakta reģistrācijas pieteicējam izsniedz miršanas apliecību.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
1
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Mirušās personas piederīgajiem personīgi jāvēršas dzimtsarakstu nodaļā un jāiesniedz:
mirušās personas pase un/vai ID karte (ja ir pieejama),
ārstniecības iestādes izsniegta apliecība par nāves iestāšanos.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Līvānu  novada Dzimtsarakstu nodaļa - klātiene
Adrese: Rīgas iela 77, Līvāni, Līvānu nov., LV-5316
Tālrunis: 65307265
Fakss:
Cita kontaktinformācija: 301. un 308.kabinets
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Miršanas reģistru sastāda dokumentu iesniegšanas dienā un izsniedz apliecību.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Līvānu  novada Dzimtsarakstu nodaļa - klātiene
Adrese: Rīgas iela 77, Līvāni, Līvānu nov., LV-5316
Tālrunis: 65307265
Fakss:
Cita kontaktinformācija: 301. un 308.kabinets
Darba laiki