Miršanas reģistrācija
Izvēlētā teritorija: Valmiera (mainīt)
Izvēlētā organizācija: Valmieras pilsētas pašvaldība
Nosaukums pašvaldībā: Miršanas fakta reģistrācija (Valmieras pilsēta)
Īss apraksts:
Par pašvaldības administratīvajās robežās konstatētu personas miršanas faktu ne vēlāk kā sešu diennakšu laikā no brīža, kad iestājusies nāve vai mirušais atrasts, jāpaziņo kādā no pašvaldības Dzimtsarakstu nodaļām. Dzimtsarakstu nodaļā reģistrē miršanas faktu miršanas reģistrā un izsniedz miršanas apliecību.Šo pakalpojumu var saņemt jebkurā dzimtsarakstu nodaļā Latvijā neatkarīgi no deklarētās dzīvesvietas.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
1
Izvēlētā teritorija: Valmiera
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Par miršanas faktu paziņo jebkurai Latvijas Republikas dzimtsarakstu nodaļai ne vēlāk kā sešu darbdienu laikā no brīža, kad iestājusies nāve vai mirušais atrasts.

Miršanas faktu reģistrē, pamatojoties uz vienu no šādiem dokumentiem:
• Ārstniecības iestādes vai ārstniecības personas izdotu medicīnas apliecību par nāves cēloni;
• Tiesas spriedumu par miršanas fakta konstatēšanu vai personas izsludināšanu par mirušu;
• Reabilitācijas iestāžu paziņojumu par represētās personas nāvi.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Valmieras pilsētas Dzimtsarakstu nodaļa
Adrese: Cēsu iela 2, Valmiera, LV-4201
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija: Tel. 642 25313
dzimtsaraksti@valmiera.lv
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pēc miršanas fakta reģistrācijas dzimtsarakstu nodaļas amatpersona izsniedz miršanas apliecību tai personai, kura paziņojusi par miršanas faktu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus