Nodokļu administrācijas un nodokļu maksātāja vienošanās līgums
Izvēlētā organizācija: VALSTS IEŅĒMUMU DIENESTS
Īss apraksts:
Valsts ieņēmumu dienests un nodokļu maksātājs vienošanās līgumu slēdz, lai izbeigtu tiesisku strīdu par datu atbilstības pārbaudes un nodokļu revīzijas (audita) rezultātā aprēķinātajiem papildu maksājumiem budžetā vai par konstatēto no budžeta atmaksājamās summas nepamatotu palielināšanu.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Nodokļu maksātājs, kuram datu atbilstības pārbaudes vai nodokļu revīzijas (audita) rezultātā aprēķināti papildu maksājumi budžetā vai konstatēta no budžeta atmaksājamās summas nepamatota palielināšana un par to vēl pastāv strīds.
Termiņš:
VID pieņem lēmumu par vienošanās līguma noslēgšanas iespējamību un nosūta vienošanās līguma projektu nodokļu maksātājam viena mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas dienas.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Motivētu iesniegumu sagatavo VID ieteiktā formā vai brīvā formā. Ja iesniegumu gatavo brīvā formā, tajā obligāti norāda šādu informāciju:
- nodokļu maksātāja – fiziskās personas vārds, uzvārds, personas kods vai juridiskās personas nosaukums un reģistrācijas kods;
- kontaktinformācija, kā sazināties ar nodokļu maksātāju (tālruņa numurs, e-pasta adrese);
- nodokļu revīzijas (audita) vai  datu atbilstības pārbaudes lēmuma, par kuru vēlas noslēgt vienošanās līgumu, numurs un pieņemšanas datums.
Ja fiziskā persona savas tiesības realizē ar pilnvarotās personas starpniecību, tad šai pilnvarai jābūt notariāli apliecinātai.
Persona iesniegumu Valsts ieņēmumu dienestam var iesniegt:
- VID Elektroniskās deklarēšana sistēmā;
- klātienē jebkurā VID klientu apkalpošanas vietā (klientu apkalpošanas vietu adreses ir norādītas VID tīmekļa vietnē "Kontaktu sadaļa");
- sūtot e-pastā parakstītu ar drošu elektronisko parakstu uz e-pasta adresi  vid@vid.gov.lv;
- nosūtot pa pastu Talejas ielā 1, Rīgā, LV-1978.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā VID Elektroniskās deklarēšanas sistēma
Klātiene
VID klientu apkalpošana Daugavpilī
VID klientu apkalpošana Jelgavā
VID klientu apkalpošana Jēkabpilī
VID klientu apkalpošana Liepājā
VID klientu apkalpošana Rēzeknē
Parādīt visus...
E-pasts vid@vid.gov.lv
Pasts Valsts ieņēmumu dienests
Adrese: Talejas iela 1, Rīga, LV-1026
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija: Jāizmanto pasta indekss LV-1978
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Saņemot no nodokļu maksātāja iesniegumu, VID izvērtē, vai vienošanās līgums ir noslēdzams. Ja vienošanās līgums ir noslēdzams, VID sagatavo  vienošanās līguma projektu un nosūta to nodokļu maksātājam. Nodokļu maksātājs iepazīstas ar vienošanās līguma projektu, paraksta to divos eksemplāros un nosūta līgumu parakstīšanai VID ģenerāldirektoram. Savukārt pēc abpusējas parakstīšanas vienošanās līgums stājas spēkā un viens līguma eksemplārs tiek nosūtīts nodokļu maksātājam.
Persona ar VID ģenerāldirektoru noslēgto vienošanās līgumu var saņemt pa pastu uz pakalpojuma saņēmēja deklarēto dzīvesvietas vai juridisko adresi, uz pieprasītāja norādīto adresi vai klātienē VID klientu apkalpošanas vietā Talejas ielā 1, Rīgā.
Noslēgtais vienošanās līgums ir galīgs un nav pārsūdzams tiesā.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene VID klientu apkalpošana Rīgā
Adrese: Talejas iela 1, Rīga, LV-1026
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija: Covid-19 izplatības laikā, aicinām pieteikties apmeklējumam iepriekš, zvanot pa tālruni 67120005
Darba laiki
Pasts Valsts ieņēmumu dienests
Adrese: Talejas iela 1, Rīga, LV-1026
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija: Jāizmanto pasta indekss LV-1978