Izglītību apliecinošu dokumentu dublikātu izsniegšana
Izvēlētā teritorija: Rīga (mainīt)
Izvēlētā organizācija: Rīgas valstspilsētas pašvaldība (mainīt)
Nosaukums pašvaldībā: Apliecības par vispārējās pamatizglītības un atestāta par vispārējās vidējās izglītības programmas apguvi likvidētā vai reorganizētā izglītības iestādē dublikāta izsniegšana
Īss apraksts:
Izglītību apliecinošu dokumentu dublikātu izsniegšana. Dublikātus izsniedz vispārējās izglītības iestāde. Ja izglītības iestāde ir likvidēta, tad dublikātu noformē pašvaldības izglītības pārvaldes iestāde.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Dublikātu izsniedz tikai klātienē personai, kurai tika izsniegts oriģinālais dokuments vai tās pilnvarotai personai.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
10
Termiņš:
Dublikāts tiek izsniegts 10 darba dienu laikā pēc visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas.
Izvēlētā teritorija: Rīga
Procesa apraksts
Maksājumi
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Rīgas valstspilsētas pašvaldības teritorijā likvidēto vai par cita veida izglītības iestādi reorganizēto (piemēram, no vidusskolas par pamatskolu, no pamatskolas par sākumskolu) izglītības iestāžu izsniegtās un nozaudētās, bojātās vai iznīcinātās apliecības par vispārējās pamatizglītības vai atestāta par vispārējās vidējās izglītības programmu apguvi dublikātu izsniedz Ministru kabineta 06.11.2006. noteikumos Nr.913 "Kārtība, kādā izsniedzami valsts atzīti vispārējās izglītības dokumenti" paredzētajā kārtībā Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments (turpmāk - Departaments). Lai saņemtu dublikātu, Departamentā jāiesniedz arhīva izziņa, kurā norādīts, ka persona ir mācījusies un beigusi attiecīgo izglītības iestādi un apliecinājums, ka Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" izglītības dokumenta oriģināls ir izsludināts par nederīgu. Departaments izraksta rēķinu par dublikāta izsniegšanu: par pamatizglītības apliecības dublikāta izsniegšanu 2.50 euro, par atestāta par vispārējo vidējo izglītību dublikāta izsniegšanu 3.00 euro, dublikāts tiek izsniegts tikai pēc rēķina apmaksas.
Klients Departamenta Klientu apkalpošanas centrā iesniedz vai nosūta pa pastu iesniegumu par nozaudētā, nozagtā, iznīcinātā vai neatjaunojami bojātā dokumenta dublikāta izsniegšanu, pievienojot arhīva izziņu, kurā norādīts, ka persona ir mācījusies un beigusi attiecīgo izglītības iestādi, apliecinājumu no laikraksta "Latvijas Vēstnesis" par nozaudētā, nozagtā, iznīcinātā vai neatjaunojami bojātā dokumenta izsludināšanu par nederīgu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments
Adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010
Tālrunis: +37167026816
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts Izglītības, kultūras un sporta departaments
Adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
2. solis / Pakalpojuma apmaksa
Rēķinu apmaksā saskaņā ar Departamenta un tā padotībā esošo vispārējās izglītības iestāžu sniegto maksas pakalpojumu, to izcenojumu un aprēķināšanas kārtību, kas apstiprināta ar Rīgas domes 06.11.2012. lēmumu Nr. 5456. Maksa par pamatizglītības apliecības dublikāta izsniegšanu noteikta 2.50 euro, par atestāta par vispārējo vidējo izglītību dublikāta izsniegšanu 3.00 euro.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
3. solis / Pakalpojuma saņemšana
Iepriekš vienojoties par konkrētu laiku ar Departamenta Administratīvās pārvaldes Stratēģiskās uzraudzības un dokumentu pārvaldības nodaļas speciālistu, klients ierodas klātienē, uzrāda personu apliecinošu dokumentu, saņem izglītības iestādes dokumenta dublikātu, parakstoties izsniegto izglītības dokumentu dublikātu uzskaites un reģistrācijas grāmatā.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments
Adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010
Tālrunis: +37167026816
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki