Vienreizējs ģimenes pabalsts (Līvānu novada pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: Līvānu novada dome
Īss apraksts:
Pabalsts paredzēts bērna sagatavošanai izglītības iestādei. To var saņemt personu (ģimeņu) bērniem, kuru ģimenes atzītas par trūcīgām vai maznodrošinātām, un kuri apgūst obligāto pirmsskolas un pamatizglītību, ja bērni mācās Līvānu novada vispārizglītojošās izglītības iestādēs vai ja bērni mācās profesionālās izglītības iestādē.
Pabalsts ir vienreizējs un tā apmērs vienam bērnam ir 36,00 EUR gadā. Pabalsta izmaksa tiek veikta tekošā gada augusta un septembra mēnesī.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Personu (ģimeņu) bērniem, kuru ģimenes atzītas par trūcīgām vai maznodrošinātām, un kuri apgūst obligāto pirmsskolas un pamatizglītību, ja bērni mācās Līvānu novada vispārizglītojošās izglītības iestādēs vai ja bērni mācās profesionālās izglītības iestādē.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
22
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Pabalsta pieprasītājs iesniedz Sociālajā dienestā e-iesniegumu vai, uzrādot personu apliecinošu dokumentu, vēršas ar iesniegumu klātienē un iesniedz izziņu no izglītības iestādes.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Līvānu  novada Sociālais dienests - klātiene
Adrese: Rīgas iela 77, Līvāni, Līvānu nov., LV-5316
Tālrunis: 65307165
Fakss:
Cita kontaktinformācija: http://livani.lv/page/387
Darba laiki
E-pasts pasts@livani.lv
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojums tiek saņemts atbilstoši pieprasīšanas izvēlei .
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Līvānu  novada Sociālais dienests - klātiene
Adrese: Rīgas iela 77, Līvāni, Līvānu nov., LV-5316
Tālrunis: 65307165
Fakss:
Cita kontaktinformācija: http://livani.lv/page/387
Darba laiki
E-pasts pasts@livani.lv