Atkārtotu civilstāvokļa aktu reģistrācijas apliecinošu dokumentu izsniegšana (Rucavas novada dzimtsarakstu nodaļa)
Izvēlētā organizācija: Rucavas novada dome
Īss apraksts:
Atkārtotu dzimšanas, laulību un miršanas apliecību izsniedz ģimenes locekļiem un radiniekiem pēc viņu rakstiska pieprasījuma jebkurā dzimtsarakstu nodaļā.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
22
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Pēc personas lūguma uz iesnieguma pamata, dzimtsarakstu nodaļa izsniedz atkārtotu laulības, dzimšanas, miršanas apliecību, izziņu vai izrakstu no reģistra. Ja persona vai tās tiešie, augšupējie vai lejupējie radinieki vēlas saņemt atkārtotās apliecības vai izziņas, vai izrakstus no civilstāvokļa aktu reģistriem, kas izdarīti citās Latvijas administratīvajās teritorijās, viņi šo pakalpojumu var saņemt caur dzimtsarakstu nodaļu, apmaksājot šo pakalpojumu. Valsts nodeva 7.00EUR
Jāiesniedz iesniegums atkārtotu civilstāvokļa aktu reģistrācijas apliecību (dzimšanas, laulību, miršanas) saņemšanai vai izziņas, vai izraksta no civilstāvokļa aktu reģistriem saņemšanai.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Rucavas novada dzimtsarakstu nodaļa
Adrese: "Pagastmāja", Rucava, Rucavas pag., Rucavas nov., LV-3477
Tālrunis: 27009951
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Jāuzrāda Latvijā derīga personu apliecinoša dokumenta oriģināls.
Iesniegums atkārtotu civilstāvokļa aktu reģistrācijas apliecību (dzimšanas, laulību, miršanas) saņemšanai vai izziņas, vai izraksta no civilstāvokļa aktu reģistru saņemšanai.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Rucavas novada dzimtsarakstu nodaļa
Adrese: "Pagastmāja", Rucava, Rucavas pag., Rucavas nov., LV-3477
Tālrunis: 27009951
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki