Zāļu robežkontrole
Izvēlētā organizācija: Pārtikas un veterinārais dienests
Īss apraksts:
Ievedot sūtījumus Eiropas Savienībā, tie jāuzrāda robežkontrolei.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Termiņš:
Pakalpojums tiek saņemts rindas kārtībā, uzrādot sūtījumu kontrolei.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Operators vai viņa pilnvarota persona uzrāda kravu un iesniedz kravas pavaddokumentus:

- Komercdokumentus;
- Zāļu valsts aģentūras (ZVA) atļauju (licence) konkrēto zāļu ražošanai vai importēšanai;
- ZVA ikreizēju atļauju (licenci) konkrēto narkotisko un psihotropo zāļu importēšanai;
- citas Eiropas Savienības dalībvalsts kompetentās iestādes licenci zāļu importēšanai, ja zāles transportē cauri Latvijas teritorijai (tajā skaita novieto muitas noliktavā)
- ZVA atļauju (licence) konkrēto pētāmo zāļu (veidu un formu) importēšanai
- ZVA nereģistrētu zāļu izplatīšanas atļauju individuāli piešķirtām zālēm
- ZVA nereģistrētu narkotisko un psihotropu zāļu izplatīšanas ikreizēja atļauju individuāli piešķirtām zālēm
- ZVA atļauju zāļu paraugu importam
- ZVA ikreizēju atļauju (licenci) narkotisko un psihotropo zāļu paraugiem.
- Komercpārvadātājam – līgums ar zāļu valdītāju par transporta pakalpojumu sniegšanu;
- Komercpārvadātājam – pilnvarojums veikt transporta pakalpojumu sniegšanu.

Importējot veterinārās zāles, operators vai pilnvarota persona uzrāda sūtījumu un iesniedz sūtījuma pavaddokumentus:

- PVD vai ZVA atļauju (licenci) veterinārfarmaceitiskajai darbībai,
- Veterināro zāļu reģistrācijas apliecību,
- Nereģistrētu zāļu ievešanas atļauju, ko izsniedzis PVD,
- Veterināro zāļu sērijas sertifikātu,
- Komercdokumentus.

Maksa par pakalpojumu noteikta cenrādī.
Hipersaite
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Kontroles punkts "BFT"
Robežkontroles punkts "Daugavpils"
Robežkontroles punkts "Grebņeva"
Robežkontroles punkts "Latvijas pasts"
Robežkontroles punkts "Lidosta Rīga"
Parādīt visus...
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Robežkontroles punktā tiek veikta sūtījuma robežkontrole.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Kontroles punkts "BFT"
Robežkontroles punkts "Daugavpils"
Robežkontroles punkts "Grebņeva"
Robežkontroles punkts "Latvijas pasts"
Robežkontroles punkts "Lidosta Rīga"
Parādīt visus...