Vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņa (Rucavas novada dzimtsarakstu nodaļa)
Izvēlētā organizācija: Rucavas novada dome
Īss apraksts:
Persona var mainīt vārdu, uzvāru vai tautību, ja pastāv kāds no iemesliem, kas noteikts „Vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņas” likumā, iesniedzot Dzimtsarakstu nodaļā attiecīgu rakstveida iesniegumu un nepieciešamos dokumentus.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
22
Termiņš:
Vārda un  uzvārda ieraksta maiņas lietas izskatīšanas termiņš ir 1 mēnesis no iesnieguma un nepieciešamo dokumentu iesniegšanas dienas.
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Persona vārdu un uzvārdu var mainīt no 15 gadu vecuma. Šajā gadījumā iesniedz iesniegumu. Rakstisku piekrišanu iesniedz arī tēvs, māte vai aizbildnis. Nepilngadīga persona vecumā no 15 – 18 gadiem iesniegumu iesniedz ar vecāku vai aizbildņu piekrišanu.

Tautības ieraksta maiņas gadījumā persona personīgi iesniedz iesniegumu dzimtsarakstu nodaļā, uzrādot personu apliecinošu dokumentu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Rucavas novada dzimtsarakstu nodaļa
Adrese: "Pagastmāja", Rucava, Rucavas pag., Rucavas nov., LV-3477
Tālrunis: 27009951
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma apmaksa
Valsts nodeva par vārda, uzvārda vai tautības ieraksta maiņu ir 71.14 euro.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Rucavas novada dzimtsarakstu nodaļa
Adrese: "Pagastmāja", Rucava, Rucavas pag., Rucavas nov., LV-3477
Tālrunis: 27009951
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
3. solis / Pakalpojuma saņemšana
Dzimtsarakstu nodaļa izskata vārda vai uzvārda (vārda un uzvārda) maiņas iesniegumu un pieprasa no Sodu reģistra izrakstu par personas sodāmību un nosūta dokumentus Latvijas Republikas Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departamentam.

Departamenta direktors izskata iesniegumu un pieņem lēmumu par atļauju mainīt vārdu vai uzvārdu (vārdu un uzvārdu) vai par atteikumu mainīt vārdu vai uzvārdu (vārdu un uzvārdu) Administratīvā likuma noteiktajā kārtībā.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Rucavas novada dzimtsarakstu nodaļa
Adrese: "Pagastmāja", Rucava, Rucavas pag., Rucavas nov., LV-3477
Tālrunis: 27009951
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki