Laulības reģistrācija (Rucavas novada dzimtsarakstu nodaļa)
Izvēlētā organizācija: Rucavas novada dome
Īss apraksts:
Personas, kuras vēlas noslēgt laulību, personīgi iesniedz dzimtsarakstu iestādei noteikta parauga abu parakstītu kopīgu iesniegumu. Iesniedzot iesniegumu, tās uzrāda derīgu personu apliecinošu dokumentu. Laulību noslēdz ne agrāk kā viena mēneša un ne vēlāk kā sešu mēnešu laikā pēc iesnieguma un citu laulības noslēgšanai nepieciešamo dokumentu iesniegšanas dzimtsarakstu nodaļā. Reģistrējot laulību, tiek izsniegta laulības apliecība.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Termiņš:
Laulību izsludina iesnieguma iesniegšanas dienā, to reģistrē pēc mēneša, vai laikā, kas nepārsniedz sešus mēnešus.
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Laulību reģistrācijai nepieciešami šādi dokumenti:

Pases
Ja stājas atkārtotā laulībā, tad dokuments par iepriekšējās laulības izbeigšanu.
Ziņas par 2 laulību reģistrācijas lieciniekiem (vārdi, uzvārdi, personas kodi)
Iesniegumu par laulības reģistrāciju aizpilda dzimtsarakstu nodaļā, esot klāt līgavai un līgavainim.

Laulību reģistrē vienu mēnesi pēc iesnieguma saņemšanas, bet ne vēlāk kā 6 mēnešus, skaitot no iesnieguma saņemšanas dienas.

Laulību reģistrācijas telpas ir Rucavas kultūras nama zāle, domes sēžu zāle, Rucavas saieta nama zāle, Dunikas pagasta pārvaldes saieta nama zāle, Dunikas pagasta pārvaldes darba telpas.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Rucavas novada dzimtsarakstu nodaļa
Adrese: "Pagastmāja", Rucava, Rucavas pag., Rucavas nov., LV-3477
Tālrunis: 27009951
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojuma saņemšana atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.
Personu apliecinošs dokuments.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Rucavas novada dzimtsarakstu nodaļa
Adrese: "Pagastmāja", Rucava, Rucavas pag., Rucavas nov., LV-3477
Tālrunis: 27009951
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki