Dzimšanas fakta un paternitātes reģistrācija (Rucavas novada dzimtsarakstu nodaļa)
Izvēlētā organizācija: Rucavas novada dome
Īss apraksts:
Dzimtsarakstu nodaļa reģistrē paziņoto dzimšanas faktu paziņotāja klātbūtnē, sastāda dzimšanas reģistra ierakstu, ieraksta ziņas par bērna vecākiem, izsniedz dzimšanas apliecību.
Par bērna piedzimšanu paziņo dzimtsarakstu nodaļai mēneša laikā pēc bērna piedzimšanas, neatkarīgi no bērna piedzimšanas vietas un vecāku dzīvesvietas. Dzimtsarakstu nodaļa izdara ierakstu dzimšanas reģistrā un izsniedz dzimšanas apliecību.  
Ja bērna vecāki nav reģistrējuši savstarpēju laulību, ziņas par tēvu bērna dzimšanas dokumentos var ierakstīt, iesniedzot dzimtsarakstu nodaļā vecāku kopīgu paternitātes atzīšanas iesniegumu.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Bērna vecāki. Bērna vecāku pilnvarota persona.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
1
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Reģistrējot bērna dzimšanu, nepieciešami šādi dokumenti:

vecāku pases,
izziņa no slimnīcas par bērna dzimšanu,
vēlama vecāku laulības apliecība.
Ja vecāki nesastāv laulībā, viņi var iesniegt iesniegumu par paternitātes atzīšanu. Iesniegumu aizpilda dzimtsarakstu nodaļā esot klāt abiem vecākiem.

Bērna dzimšanu reģistrē viena mēneša laikā pēc bērna piedzimšanas jebkurā dzimtsarakstu nodaļā.

Rucavas novada dome izmaksā vienreizēju pabalstu 71,14 euro, ja Rucavas novadā dzīvesvietu ir deklarējis vismaz viens no vecākiem un bērns ir deklarēts Rucavas novadā.

Par bērna dzimšanas reģistrāciju nav jāmaksā.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Rucavas novada dzimtsarakstu nodaļa
Adrese: "Pagastmāja", Rucava, Rucavas pag., Rucavas nov., LV-3477
Tālrunis: 27009951
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojuma saņemšana atbilstoši pieprasīšanas izvēlei
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Rucavas novada dzimtsarakstu nodaļa
Adrese: "Pagastmāja", Rucava, Rucavas pag., Rucavas nov., LV-3477
Tālrunis: 27009951
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki