Pārtikas un saskarei ar pārtiku paredzēto materiālu un izstrādājumu robežkontrole
Izvēlētā organizācija: Pārtikas un veterinārais dienests
Īss apraksts:
Ievedot sūtījumus Eiropas Savienībā, tie jāuzrāda robežkontrolei. Robežkontrolei pakļautas trešo valstu izcelsmes:
1) pārtikas preces t.sk. alkoholiskie un bezalkoholiskie dzērieni, uztura bagātinātāji, izejvielas un  pārtikas preces, kas paredzētas pārstrādei vai apstrādei, kas nesatur dzīvnieku izcelsmes produktus vai saskaņā ar ES normatīvo aktu prasībām nav pakļautas veterinārajai kontrolei,
2) materiāli un izstrādājumi, kas paredzēti  saskarei ar pārtiku.
Tiek pārbaudīta preču nekaitīguma, kvalitātes, marķējuma un klasifikācijas atbilstība LR un ES normatīvo aktu prasībām.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Termiņš:
Pakalpojums tiek saņemts rindas kārtībā, uzrādot sūtījumu kontrolei.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Hipersaite
Cenrādis
Nepieciešams pakalpojuma solī:
1
PVD rekvizīti maksājumu veikšanai
Nepieciešams pakalpojuma solī:
1
Vairāk par pārtikas preču un kontaktmateriālu robežkontroli
Nepieciešams pakalpojuma solī:
2