Pārtikas un saskarei ar pārtiku paredzēto materiālu un izstrādājumu robežkontrole
Izvēlētā organizācija: Pārtikas un veterinārais dienests
Īss apraksts:
Ievedot sūtījumus Eiropas Savienībā, tie jāuzrāda robežkontrolei. Robežkontrolei pakļautas trešo valstu izcelsmes:
1) pārtikas preces t.sk. alkoholiskie un bezalkoholiskie dzērieni, uztura bagātinātāji, izejvielas un  pārtikas preces, kas paredzētas pārstrādei vai apstrādei, kas nesatur dzīvnieku izcelsmes produktus vai saskaņā ar ES normatīvo aktu prasībām nav pakļautas veterinārajai kontrolei,
2) materiāli un izstrādājumi, kas paredzēti  saskarei ar pārtiku.
Tiek pārbaudīta preču nekaitīguma, kvalitātes, marķējuma un klasifikācijas atbilstība LR un ES normatīvo aktu prasībām.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Termiņš:
Pakalpojums tiek saņemts rindas kārtībā, uzrādot sūtījumu kontrolei.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas
Mēneša laikā Pārtikas un veterinārā dienesta ģenerāldirektoram.

Latvijā valsts iestāžu izdotie lēmumi var tikt apstrīdēti, saskaņā ar Administratīvā procesa likumu - https://likumi.lv/ta/id/55567-administrativa-procesa-likums. Ārvalstu uzņēmējiem papildus lēmumu apstrīdēšanai ir iespēja izmantot arī alternatīvu strīdus risināšanas mehānismu SOLVIT - https://www.latvija.lv/lv/DzivesSituacijas/prasibas-pakalpojumiem/SOLVIT.
Atgādinājums
Pirms ievešanas, ir jāreģistrē Pārtikas un veterinārajā dienestā:
• maisījumi zīdaiņiem;
• īpašiem medicīniskiem nolūkiem paredzētā pārtika;
• no 2021. gada 22. februāra – no olbaltumvielu hidrolizātiem ražoti papildu ēdināšanas maisījumi zīdaiņiem;
• no 2022. gada 27. oktobra – svara kontrolei paredzēti pilnīgi uztura aizstājēji
• uztura bagātinātāji
• dabīgi minerālūdeņi.
Latvijā un ES atļauts ievest tikai atzītu jauno pārtiku un reģistrētus ģenētiski modificētus organismus (vai produktus no tiem).
Pakalpojumu var saņemt operatori, kas reģistrējušies Pārtikas un veterinārajā dienestā. Fiziskām personām, kuras ieved preces personīgai lietošanai reģistrācija nav nepieciešama.
Normatīvie akti
Pārtikas aprites uzraudzības likums
(Saeima; likumi; 20.03.1998)
Eiropas Parlamenta un Padomes 29.04.2004. Regula (EK) Nr.852/2004 par pārtikas produktu higiēnu
(Eiropas Parlaments un Eiropas Savienības Padome; regula; 852; 29.04.2004)
Uzziņas par pakalpojumu
Pārtikas un veterinārais dienests
Kontaktinformācija: Pārtikas un veterinārais dienests

Kontaktinformācija: Adrese: Peldu iela 30, Rīga, LV-1050

Tālrunis: 67095230

E-pasts: pvd@pvd.gov.lv

Tīmekļvietne: www.pvd.gov.lv

PVD reģistri - https://registri.pvd.gov.lv/

PVD rekvizīti maksājumu veikšanai - http://www.zm.gov.lv/partikas-un-veterinarais-dienests/statiskas-lapas/kontakti-un-darba-laiks/rekviziti?nid=2090#jump

http://www.pvd.gov.lv/
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 16.06.2021