Atļaujas izsniegšana ēku būvniecībai (Rucavas novada būvvalde)
Izvēlētā organizācija: Rucavas novada dome
Īss apraksts:
Būvniecība ietver projektēšanu un būvdarbus, kuru rezultātā tiek uzlabotas esošās vai radītas jaunas būves ar noteiktu funkciju.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
20
Termiņš:
Būvatļauju, kas tiek izsniegta 2. un 3. grupas būvēm, var saņemt mēneša laikā.
Apliecinājuma karti vai paskaidrojuma rakstu, kas tiek izsniegti 1. grupas būvēm, iespējams saņemt 7 darba dienu laikā.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Pakalpojuma pieprasīšana
Iesniedzams dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Rucavas novada būvvalde
Adrese: "Pagastmāja", Rucava, Rucavas pag., Rucavas nov., LV-3477
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojuma saņemšana
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Rucavas novada būvvalde
Adrese: "Pagastmāja", Rucava, Rucavas pag., Rucavas nov., LV-3477
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki