Apliecinājuma karte ēkas vai telpu grupas vienkāršotai atjaunošanai bez/ar lietošanas veida maiņu (Rucavas novada būvvalde)
Izvēlētā organizācija: Rucavas novada dome
Īss apraksts:
Vienkāršota atjaunošana ir ēkas vai tās daļas atjaunošana, nemainot ēkas nolietojošos elementus vai konstrukcijas, neskarot ēkas fasādi vai koplietošanas inženiertīklus, veicot funkcionālus un tehniskus uzlabojumus.Ja tiek veikta vienkāršota atjaunošana pirmās grupas ēkai vai tās daļai (izņemot, ja publiska ēka), būvniecības ieceres dokumentācija nav nepieciešama.Ja vienkāršota atjaunošana paredzēta pirmās grupas publiskas ēkas vai tās daļai, otrās vai trešās grupas ēkai vai tās daļai, Būvvaldē jāiesniedz aizpildīta apliecinājuma karte
Saņēmēji:
Jebkura persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
14
Termiņš:
Būvvalde 14 dienu laikā izskata iesniegtos dokumentus un pieņem lēmumu akceptēt ieceri vai izsniedz pamatotu atteikumu;
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Pakalpojuma pieprasīšana
Iesniedzams dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Rucavas novada būvvalde
Adrese: "Pagastmāja", Rucava, Rucavas pag., Rucavas nov., LV-3477
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojuma saņemšana klātienē
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Rucavas novada būvvalde
Adrese: "Pagastmāja", Rucava, Rucavas pag., Rucavas nov., LV-3477
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki