Veterinārā robežkontrole
Izvēlētā organizācija: Pārtikas un veterinārais dienests
Īss apraksts:
Ievedot dzīvnieku, dzīvnieku izcelsmes produktu, reproduktīvo produktu, dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu , kā arī siena un salmu sūtījumus Eiropas Savienībā, tie jāuzrāda robežkontrolei. Veterinārajai robežkontrolei pakļauto produktu un dzīvnieku saraksts noteikts Komisijas Īstenošanas regulā (ES) 2019/2007, ar ko nosaka noteikumus Eiropas Parlamenta.un Padomes Regulas (ES)2017/625 piemērošanu attiecībā uz sarakstiem, kuros norādīti tie dzīvnieki, dzīvnieku izcelsmes produkti, reproduktīvie produkti, dzīvnieku izcelsmes blakusprodukti, kā arī siens un salmi, uz ko attiecina oficiālas kontroles robežkontroles punktos, un ar ko groza Lēmumu 2007/275/EK.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Termiņš:
Pakalpojums tiek saņemts rindas kārtībā, uzrādot sūtījumu kontrolei.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Operators vai viņa pilnvarota persona aizpilda sistēmā TRACES NT  Vienotā sanitārā ievešanas dokumenta dzīvniekiem VSID-DZ  vai  dzīvnieku izcelsmes produktiem VSID-P I. daļu, lai iepriekš paziņotu robežkontroles punktam par šādu sūtījumu atvešanu.

Sūtījums  robežkontroles punktā tiek uzrādīts  kontrolei un operators  vai viņa pilnvarota persona uzrāda sūtījuma  pavaddokumentus:

• oficiālā  sertifikāta oriģināls, oficiāla apliecinājuma oriģināls;
• kravas pavaddokumenti.

Maksa par pakalpojumu noteikta cenrādī.
Hipersaite
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Kontroles punkts "BFT"
Robežkontroles punkts "Daugavpils"
Robežkontroles punkts "Grebņeva"
Robežkontroles punkts "Lidosta Rīga"
Robežkontroles punkts "Liepājas osta"
Parādīt visus...
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Robežkontroles punktā tiek veikta sūtījuma veterinārā robežkontrole.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Kontroles punkts "BFT"
Robežkontroles punkts "Daugavpils"
Robežkontroles punkts "Grebņeva"
Robežkontroles punkts "Lidosta Rīga"
Robežkontroles punkts "Liepājas osta"
Parādīt visus...