Veterinārā robežkontrole
Izvēlētā organizācija: Pārtikas un veterinārais dienests
Īss apraksts:
Ievedot dzīvnieku, dzīvnieku izcelsmes produktu, reproduktīvo produktu, dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu , kā arī siena un salmu sūtījumus Eiropas Savienībā, tie jāuzrāda robežkontrolei. Veterinārajai robežkontrolei pakļauto produktu un dzīvnieku saraksts noteikts Komisijas Īstenošanas regulā (ES) 2019/2007, ar ko nosaka noteikumus Eiropas Parlamenta.un Padomes Regulas (ES)2017/625 piemērošanu attiecībā uz sarakstiem, kuros norādīti tie dzīvnieki, dzīvnieku izcelsmes produkti, reproduktīvie produkti, dzīvnieku izcelsmes blakusprodukti, kā arī siens un salmi, uz ko attiecina oficiālas kontroles robežkontroles punktos, un ar ko groza Lēmumu 2007/275/EK.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Termiņš:
Pakalpojums tiek saņemts rindas kārtībā, uzrādot sūtījumu kontrolei.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Iesniedzams dokuments
Hipersaite
Cenrādis
Nepieciešams pakalpojuma solī:
1
Informācija par noteiktajiem drošības pasākumiem (ievešanas aizliegumiem)
Nepieciešams pakalpojuma solī:
2
Informācija par trešo valstu atzītajiem uzņēmumiem
Nepieciešams pakalpojuma solī:
2
Paziņošana izmantojot TRACE priekšrocības
Nepieciešams pakalpojuma solī:
2
PVD rekvizīti maksājumu veikšanai
Nepieciešams pakalpojuma solī:
1
Vairāk par veterināro robežkontroli
Nepieciešams pakalpojuma solī:
2