Lēmums par jaunās pārtikas produkta statusu
Izvēlētā organizācija: Pārtikas un veterinārais dienests
Īss apraksts:
Pārtikas apritē iesaistītajiem uzņēmējiem, kuri gatavojas laist Eiropas Savienības tirgū jaunu pārtikas produktu, ir jāpārbauda, vai pārtikas produkts, ietilpst jaunās pārtikas regulējuma jomā. Ja uzņēmējs nav pārliecināts par produkta statusu, tas var vērsties pēc palīdzības dalībvalsts kompetentajā institūcijā, kurā tas vispirms plāno laist tirgū jauno pārtikas produktu (Latvijā – Pārtikas un veterinārajā dienestā). Lai saņemtu PVD lēmumu par jaunās pārtikas produkta statusu, uzņēmējiem ir jāiesniedz noteikta informācija par produktu – konsultatīvais pieprasījums.
Saņēmēji:
Privāto tiesību Juridiska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
40
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Lai noteiktu jaunās pārtikas produkta statusu, uzņēmumam ir jāiesniedz Pārtikas un veterinārajā dienestā konsultatīvais pieprasījums, tajā ietverot šādas ziņas:

1. pavadvēstuli;
2. tehnisko dokumentāciju;
3. pamatojošos dokumentus;
4. paskaidrojuma piezīmi, kas precizē iesniegto dokumentu mērķi un būtiskumu, kā arī apraksta saikni starp dažādajiem informācijas elementiem. Īpaši attiecībā uz pierādījumiem, kas iesniegti, lai pierādītu, ka Savienībā pārtikas produkts nozīmīgā apjomā cilvēka uzturā lietots pirms 1997. gada 15. maija, ja – lai spētu izdarīt secinājumu – jāizskata dokumenti no vairākiem avotiem.

Dokumentus, parakstītus ar e-parakstu, var iesniegt arī, izmantojot e-pastu.

Dokumentus var iesniegt arī izmantojot iestādes e-adresi.

Lēmuma sagatavošana ir bezmaksas pakalpojums.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene PVD centrālais aparāts
Adrese: Peldu iela 30, Rīga, LV-1050
Tālrunis: 67095230
Fakss: 67322727
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts PVD centrālais aparāts
Adrese: Peldu iela 30, Rīga, LV-1050
Tālrunis: 67095230
Fakss: 67322727
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Cits PVD e-adrese
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
PVD izvērtē iesniegtos dokumentus un sagatavo lēmumu, kurā norāda vai attiecīgais produkts ir uzskatāms par jaunu pārtikas produktu, tam pievienojot pamatojumu.

Par pieņemto lēmumu Pārtikas un veterinārais dienests informē gan uzņēmēju, gan arī pārējās dalībvalstis un Eiropas Komisiju.

Atļauto jauno pārtikas produktu Savienības saraksts ir iekļauts Eiropas Komisijas Īstenošanas regulā (ES) 2017/2470 (2017. gada 20. decembris), ar ko saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2015/2283 izveido jauno pārtikas produktu Savienības sarakstu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene PVD centrālais aparāts
Adrese: Peldu iela 30, Rīga, LV-1050
Tālrunis: 67095230
Fakss: 67322727
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts PVD centrālais aparāts
Adrese: Peldu iela 30, Rīga, LV-1050
Tālrunis: 67095230
Fakss: 67322727
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki