Lēmums par jaunās pārtikas produkta statusu
Izvēlētā organizācija: Pārtikas un veterinārais dienests
Īss apraksts:
Pārtikas apritē iesaistītajiem uzņēmējiem, kuri gatavojas laist Eiropas Savienības tirgū jaunu pārtikas produktu, ir jāpārbauda, vai pārtikas produkts, ietilpst jaunās pārtikas regulējuma jomā. Ja uzņēmējs nav pārliecināts par produkta statusu, tas var vērsties pēc palīdzības dalībvalsts kompetentajā institūcijā, kurā tas vispirms plāno laist tirgū jauno pārtikas produktu (Latvijā – Pārtikas un veterinārajā dienestā). Lai saņemtu PVD lēmumu par jaunās pārtikas produkta statusu, uzņēmējiem ir jāiesniedz noteikta informācija par produktu – konsultatīvais pieprasījums.
Saņēmēji:
Privāto tiesību Juridiska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
40
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Hipersaite
Jauno pārtikas produktu saraksts
Nepieciešams pakalpojuma solī:
2