Lēmums par jaunās pārtikas produkta statusu
Izvēlētā organizācija: Pārtikas un veterinārais dienests
Īss apraksts:
Pārtikas apritē iesaistītajiem uzņēmējiem, kuri gatavojas laist Eiropas Savienības tirgū jaunu pārtikas produktu, ir jāpārbauda, vai pārtikas produkts, ietilpst jaunās pārtikas regulējuma jomā. Ja uzņēmējs nav pārliecināts par produkta statusu, tas var vērsties pēc palīdzības dalībvalsts kompetentajā institūcijā, kurā tas vispirms plāno laist tirgū jauno pārtikas produktu (Latvijā – Pārtikas un veterinārajā dienestā). Lai saņemtu PVD lēmumu par jaunās pārtikas produkta statusu, uzņēmējiem ir jāiesniedz noteikta informācija par produktu – konsultatīvais pieprasījums.
Saņēmēji:
Privāto tiesību Juridiska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
40
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas
Viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas, to var apstrīdēt Zemkopības ministrijā.

Latvijā valsts iestāžu izdotie lēmumi var tikt apstrīdēti, saskaņā ar Administratīvā procesa likumu - https://likumi.lv/ta/id/55567-administrativa-procesa-likums. Ārvalstu uzņēmējiem papildus lēmumu apstrīdēšanai ir iespēja izmantot arī alternatīvu strīdus risināšanas mehānismu SOLVIT - https://www.latvija.lv/lv/DzivesSituacijas/prasibas-pakalpojumiem/SOLVIT.
Atgādinājums
Jauns pārtikas produkts ir jebkurš pārtikas produkts, kas ES nav nozīmīgā apjomā izmantots cilvēku uzturā pirms 15.05.1997., neatkarīgi no datuma, kurā dalībvalsts pievienojās ES. Informācija par izvērtētajiem produktiem, tiek publicēts EK tīmekļa vietnē Jaunās pārtikas katalogā.
Brīdinājums
Tikai atļautos un ES sarakstā iekļautos jaunos pārtikas produktus var laist ES tirgū vai izmantot pārtikā, vai uz tās, saskaņā ar tajā norādītajiem izmantošanas nosacījumiem, un marķēšanas prasībām.
Normatīvie akti
Uzziņas par pakalpojumu
Pārtikas un veterinārais dienests
Kontaktinformācija: Pārtikas un veterinārais dienests

Kontaktinformācija: Adrese: Peldu iela 30, Rīga, LV-1050

Tālrunis: 67095230

E-pasts: pvd@pvd.gov.lv

Tīmekļvietne: www.pvd.gov.lv

PVD reģistri - https://registri.pvd.gov.lv/

PVD rekvizīti maksājumu veikšanai - http://www.zm.gov.lv/partikas-un-veterinarais-dienests/statiskas-lapas/kontakti-un-darba-laiks/rekviziti?nid=2090#jump

http://www.pvd.gov.lv/
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 27.10.2021