Dzimšanas reģistrācija (Līvānu novada pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: LĪVĀNU NOVADA DOME
Īss apraksts:
Par bērna piedzimšanu viena mēneša laikā jāpaziņo jebkurai dzimtsarakstu nodaļai. Dzimtsarakstu nodaļa izdara ierakstu dzimšanas reģistrā un izsniedz dzimšanas apliecību. Paternitātes atzīšanas gadījumā nepieciešams aizpildīt paternitātes iesniegumu.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Bērna vecāki vai Bērna vecāku pilnvarota persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
1
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Ārstniecības iestādes vai ārstniecības personas izziņas par bērna piedzimšanu iesniegšana.
Papildus jāuzrāda vecāku personu apliecinošie dokumenti (oriģināli), vecāku laulības apliecība – oriģināls.
Reģistrēt bērna dzimšanas faktu var jebkurā dzimtsarakstu nodaļā. Pie dzimšanas registrācijas klātienē  ierodas viens vai abi bērna vecāki.
Ja bērna vecāku savstarpējā laulība nav reģistrēta, bet bērna dzimšanas dokumentos vecāki vēlas ierakstīt ziņas par tēvu, klātienē dzimtsarakstu nodaļā ierodas -  abi vecāki vai arī bērna māte, bērna mātes vīrs vai bijušais vīrs un bērna bioloģiskais tēvs.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Līvānu  novada Dzimtsarakstu nodaļa - klātiene
Adrese: Rīgas iela 77, Līvāni, Līvānu nov., LV-5316
Tālrunis: 65307265
Fakss:
Cita kontaktinformācija: 301. un 308.kabinets
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma izvērtēšana
Dzimtsarakstu nodaļas darbinieks veic sniegto ziņu pārbaudi.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
3. solis / Papildus dokumentu iesniegšana
Ja vecāki nesastāv laulībā papildus ir nepieciešams iesniegt noteiktas formas  paternitātes atzīšanas iesniegumu, ko aizpilda abi vecāki dzimtsarakstu nodaļā.
Ja bērna mātes vīrs vai bijušais vīrs nav bērna tēvs – bērna mātes vīrs vai bijušais vīrs, bērna māte un bērna bioloģiskais tēvs aizpilda trīspusēju paternitātes atzīšanas iesniegumu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
4. solis / Pakalpojuma saņemšana
Dzimtsarakstu nodaļas darbinieks veic dzimšanas fakta reģistrāciju un dzimšanas apliecības izsniegšanu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Līvānu  novada Dzimtsarakstu nodaļa - klātiene
Adrese: Rīgas iela 77, Līvāni, Līvānu nov., LV-5316
Tālrunis: 65307265
Fakss:
Cita kontaktinformācija: 301. un 308.kabinets
Darba laiki