Izmaiņas reģistrētam uztura bagātinātājam
Izvēlētā organizācija: Pārtikas un veterinārais dienests
Īss apraksts:
Ja reģistrētam uztura bagātinātājam izdara izmaiņas, uzņēmums iesniedz dienestā paziņojumu par reģistrēta uztura bagātinātāja izmaiņām.
Saņēmēji:
Privāto tiesību Juridiska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
20
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas
Viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas, to var apstrīdēt Zemkopības ministrijā.

Latvijā valsts iestāžu izdotie lēmumi var tikt apstrīdēti, saskaņā ar Administratīvā procesa likumu - https://likumi.lv/ta/id/55567-administrativa-procesa-likums. Ārvalstu uzņēmējiem papildus lēmumu apstrīdēšanai ir iespēja izmantot arī alternatīvu strīdus risināšanas mehānismu SOLVIT - https://www.latvija.lv/lv/DzivesSituacijas/prasibas-pakalpojumiem/SOLVIT.
Atgādinājums
Valsts nodevu maksā pirms dokumentu iesniegšanas. Sīkāka informācija par valsts nodevu - pakalpojuma 1. solī.
Brīdinājums
Ja tiek izdarītas izmaiņas reģistrētā uztura bagātinātājā, uzņēmumam jāinformē PVD, iesniedzot paziņojumu par reģistrēta uztura bagātinātāja izmaiņām.
Normatīvie akti
Pārtikas aprites uzraudzības likums
(Saeima; likumi; 20.03.1998)
Noteikumi par uztura bagātinātāju reģistrācijas valsts nodevu
(Ministru kabinets; noteikumi; 1145; 01.01.2011)
Prasības uztura bagātinātājiem
(Ministru kabinets; noteikumi; 685; 11.12.2015)
Uzziņas par pakalpojumu
Pārtikas un veterinārais dienests
Kontaktinformācija: Pārtikas un veterinārais dienests

Kontaktinformācija: Adrese: Peldu iela 30, Rīga, LV-1050

Tālrunis: 67095230

E-pasts: pvd@pvd.gov.lv

Tīmekļvietne: www.pvd.gov.lv

PVD reģistri - https://registri.pvd.gov.lv/

PVD rekvizīti maksājumu veikšanai - http://www.zm.gov.lv/partikas-un-veterinarais-dienests/statiskas-lapas/kontakti-un-darba-laiks/rekviziti?nid=2090#jump

http://www.pvd.gov.lv/
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 27.10.2021