Atļaujas izsniegšana ārpus meža augošu koku ciršanai
Izvēlētā organizācija: Valmieras novada pašvaldība
Nosaukums pašvaldībā: Ārpus meža augošu koku ciršanas atļaujas izsniegšana (Valmieras novada pašvaldība)
Īss apraksts:
Pašvaldība izsniedz atļauju koku ciršanai ārpus meža.
Ja lēmuma pieņemšanai nepieciešams, pašvaldība pieaicina sugu un biotopu aizsardzības jomas ekspertu, kokkopi vai citas atbilstošas nozares ekspertu vai izveido attiecīgu komisiju.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
22
Termiņš:
Komisija mēneša laikā izskata iesniegumu par koku ciršanu un pieņem lēmumu par koku ciršanas saskaņojumu vai par motivētu atteikumu koku ciršanai.
Izvēlētā teritorija:
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Iesniedzams dokuments
Iesniegums koku ciršanas atļaujas saņemšanai
Nepieciešams pakalpojuma solī:
1