Atļaujas izsniegšana ārpus meža augošu koku ciršanai
Izvēlētā organizācija: Valmieras novada pašvaldība
Nosaukums pašvaldībā: Ārpus meža augošu koku ciršanas atļaujas izsniegšana (Valmieras novada pašvaldība)
Īss apraksts:
Pašvaldība izsniedz atļauju koku ciršanai ārpus meža.
Ja lēmuma pieņemšanai nepieciešams, pašvaldība pieaicina sugu un biotopu aizsardzības jomas ekspertu, kokkopi vai citas atbilstošas nozares ekspertu vai izveido attiecīgu komisiju.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
22
Termiņš:
Komisija mēneša laikā izskata iesniegumu par koku ciršanu un pieņem lēmumu par koku ciršanas saskaņojumu vai par motivētu atteikumu koku ciršanai.
Izvēlētā teritorija:
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas
Valmieras novada pašvaldības domē mēneša laikā pēc atzinuma saņemšanas
Atgādinājums
Normatīvie akti
Noteikumi par koku ciršanu mežā
(Ministru kabinets; noteikumi; 935; 01.01.2013)
Par koku ciršanu ārpus meža Valmieras novadā
(Valmieras novada dome; saistošie noteikumi; 16; 28.12.2021)
Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža
(Ministru kabinets; noteikumi; 309; 09.05.2012)
Uzziņas par pakalpojumu
Valmieras novada pašvaldība
Kontaktinformācija: Lāčplēša iela 2, Valmiera, Valmieras novads, LV - 4201
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 01.02.2023