Uztura bagātinātāju reģistrācija
Izvēlētā organizācija: Pārtikas un veterinārais dienests
Īss apraksts:
Lai Latvijā laistu tirgū uztura bagātinātājus, tie ir jāreģistrē Pārtikas un veterinārā dienesta uztura bagātinātāju reģistrā.
Saņēmēji:
Privāto tiesību Juridiska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
20
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Lai reģistrētu uztura bagātinātāju, uzņēmējam ir jāiesniedz PVD:

1. paziņojums uztura bagātinātāja reģistrācijai;
2. uztura bagātinātāja marķējuma paraugs oriģinālvalodā (piemēram, kastīte, etiķete vai skaidri redzama fotokopija no iepakojuma oriģināla ar salasāmu tekstu, vai makets ieskenētā veidā);
3. marķējuma teksta paraugs un cita informācija latviešu valodā, kas tiks pievienota uztura bagātinātājam.

Paziņojumu un citus dokumentus, ja tie parakstīti elektroniski:
• var nosūtīt pa e-pastu;
• iesniegt, izmantojot iestādes e-adresi;
• iesniegt, izmantojot e-pakalpojumu iestādes mājaslapā.

Pirms dokumentu iesniegšanas jāsamaksā valsts nodeva par uztura bagātinātāja reģistrēšanu.

Valsts nodeva ir maksājama šādā apmērā:

1. par  Eiropas Ekonomikas zonas valstīs ražota uztura bagātinātāja reģistrāciju – 125,00 euro;
2. par ārpus Eiropas Ekonomikas zonas valstīm ražota uztura bagātinātāja reģistrāciju, ja tas jau iepriekš ir paziņots vai laists tirgū kādā no Eiropas Ekonomikas zonas valstīm un PVD tiek iesniegta attiecīgās dalībvalsts kompetentās iestādes izsniegta informācija par to, ka trešajā valstī ražots uztura bagātinātājs ir izplatīts kādā no Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstīm, vai šo faktu apliecinoša izdruka no publiski pieejama šīs dalībvalsts uztura bagātinātāju reģistra, saraksta vai datubāzes, – 210,00 euro;
3. par ārpus Eiropas Ekonomikas zonas valstīm ražota uztura bagātinātāja pirmreizēju reģistrāciju – 380,00 euro;
4. par katra papildu uztura bagātinātāja ar atšķirīgām organoleptiskajām īpašībām (piemēram, garšu, smaržu) reģistrāciju – 35,00 euro.

Gadījumā, ja valsts nodevas apmaksa nav veikta savlaicīgi, iesniegto dokumentu izskatīšana netiek uzsākta.
Hipersaite
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums Latvija.lv E-adrese
E-pakalpojums iestādes mājas lapā Paziņojums uztura bagātinātāja reģistrācijai
Klātiene PVD centrālais aparāts
Adrese: Peldu iela 30, Rīga, LV-1050
Tālrunis: 67095271
Fakss: 67322727
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
E-pasts nrd@pvd.gov.lv
Pasts PVD centrālais aparāts
Adrese: Peldu iela 30, Rīga, LV-1050
Tālrunis: 67095271
Fakss: 67322727
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Dienests mēneša laikā pēc dokumentu saņemšanas pieņem lēmumu par uztura bagātinātāja reģistrāciju dienesta uztura bagātinātāju reģistrā vai par reģistrācijas atteikumu, ja produkts neatbilst pārtikas aprites jomu reglamentējošo normatīvo aktu prasībām.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene PVD centrālais aparāts
Adrese: Peldu iela 30, Rīga, LV-1050
Tālrunis: 67095271
Fakss: 67322727
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
E-pasts nrd@pvd.gov.lv
Pasts PVD centrālais aparāts
Adrese: Peldu iela 30, Rīga, LV-1050
Tālrunis: 67095271
Fakss: 67322727
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki