Reklāmas izvietošanas atļauja (Rucavas novada pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: Rucavas novada dome
Īss apraksts:
Tiesības izvietot reklāmu vai reklāmas objektu Rucavas novada administratīvajā teritorijā ir visām fiziskām un juridiskām personām, kuras ir saskaņojušas reklāmas projektu un pašvaldība izdevusi izvietošanas atļauju.

Reklāmas materiālu, izkārtņu, sludinājumu un citu informatīvo materiālu projekta (t. sk. mobilās reklāmas projekta) izskatīšana un reklāmas grafiskā risinājuma projekta saskaņošana, īpašu uzmanību pievēršot, ja reklāmu paredzēts izvietot pie ēkas, kas ir kultūrvēsturisko pieminekļu sarakstā vai arī valsts nozīmes pilsētbūvnieciskā piemineklī. Izsniedz:
- izkārtnes izvietošanas atļauju;
- mobilās reklāmas izvietošanas atļauju;
- reklāmas objekta vai informācijas objekta ar piesaisti zemei izvietošanas atļauju;
- reklāmas objekta vai informācijas objekta bez piesaistes zemei izvietošanas atļauju;
- citu reklāmas un reklāmas objektu izvietošanas atļauju;
- sludinājumu izvietošanas atļauju.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
10
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Iesniegt iesniegumu kopā ar nepieciešamiem dokumentiem:
Nekustamā īpašuma īpašnieka, valdītāja vai tā pilnvarotas personas piekrišana reklāmas vai
      reklāmas objekta izvietošanai (ja izvieto uz citām personām piederoša nekustamā īpašuma)
Krāsaina reklāmas vai reklāmas objekta vizuālā skice ar tehniskā risinājuma aprakstu),
Zemes vienības situācijas plāns (reklāmas objektam ar piesaisti zemei),
Transportlīdzekļa (piekabes) valsts reģistrācijas numurs (mobilajai reklāmai),
Iesniedzams dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Rucavas novada dome
Adrese: "Pagastmāja", Rucava, Rucavas pag., Rucavas nov., LV-3477
Tālrunis: +371 67028169
Fakss: +371 67028171
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Atļaujas izsniegšana pēc iesnieguma izskatīšanas un apmaksas veikšanas
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Rucavas novada dome
Adrese: "Pagastmāja", Rucava, Rucavas pag., Rucavas nov., LV-3477
Tālrunis: +371 67028169
Fakss: +371 67028171
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki