Pašvaldības pabalsta piešķiršana par bērna piedzimšanu
Izvēlētā teritorija: Augšdaugavas novads (mainīt)
Izvēlētā organizācija: Augšdaugavas novada pašvaldības centrālā administrācija
Nosaukums pašvaldībā: Pašvaldības bērna piedzimšanas pabalsts (Augšdaugavas novada pašvaldība)
Īss apraksts:
Vienreizējs pabalsts sakarā ar bērna piedzimšanu tiek piešķirts, lai sniegtu materiālu atbalstu jaundzimušā bērna vajadzību nodrošināšanai.
Bērna piedzimšanas pabalstu var saņemt no pašvaldības, kurā persona ir deklarēta vismaz noteiktu laika periodu un ja attiecīgā pašvaldība ir pieņēmusi saistošos noteikumus par šāda pabalsta piešķiršanu. Pabalsta summu un saņemšanas nosacījumus nosaka katra pašvaldība savos saistošajos noteikumos.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Viens no jaundzimušā bērna vecākiem, persona, kura adoptējusi bērnu, vai persona, kura ar Bāriņtiesas lēmumu iecelta par aizbildni, ja šis pabalsts nav izmaksāts bērna vecākiem
Maksimālais termiņš (darba dienās):
20
Termiņš:
Pabalstu var pieprasīt 3 mēnešu laikā  pēc bērna piedzimšanas.
Izvēlētā teritorija: Augšdaugavas novads
Procesa apraksts
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
Pārsūdzības iespējas
-Daugavpils novada pašvaldības izpilddirektora lēmumu var apstrīdēt Daugavpils novada domē.
-Daugavpils novada domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā likumā noteiktajā kārtībā.”
Atgādinājums
Vismaz viena no bērna vecāku pamata dzīvesvietai un bērna pamata dzīvesvietai no dzimšanas reģistrācijas brīža jābūt deklarētai Daugavpils novada administratīvajā teritorijā.
Normatīvie akti
Par vienreizēja pabalsta piešķiršanu ģimenei sakarā ar bērna piedzimšanu
(Daugavpils novada dome; saistošie noteikumi; 6; 03.05.2013)
Pašvaldību likums
(Saeima; likumi; 01.01.2023)
Uzziņas par pakalpojumu
Augšdaugavas novada pašvaldības centrālā administrācija
Kontaktinformācija: Rīgas iela 2, Daugavpils, LV-5401
tālr. 654 22238
fakss. 654 76810
e-pasts: dome@dnd.lv
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 24.01.2023