Darījumu apliecinošo kvīšu un biļešu reģistrēšana
Izvēlētā organizācija: Valsts ieņēmumu dienests
Īss apraksts:
Iesniegums par grāmatiņās brošētu kvīšu (biļešu),  kvīšu (biļešu) numuru vai arī elektronisko kvīšu numuru (veselības aprūpes pakalpojumu sniedzējiem vai pasta komersantiem) reģistrēšanu.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Nodokļu maksātāji, kuri par darījumiem saņemot samaksu skaidrā naudā, darījumu drīkst apliecināt ar numurētu un Valsts ieņēmumu dienestā (turpmāk-VID) reģistrētu kvīti, elektronisko kvīti  vai numurētu un VID reģistrētu biļeti.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
1
Procesa apraksts
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Nodokļu maksātājs grāmatiņās brošētas kvītis (biļetes), kvīšu (biļešu) numurus vai arī elektronisko kvīšu numurus (veselības aprūpes pakalpojumu sniedzējs vai pasta komersants) reģistrē VID, iesniedzot  iesniegumu, izmantojot Elektroniskās deklarēšanas sistēmu – sadaļā “Dokumenti” – “No veidlapas” - „Citi”- „Kvīšu numuru reģistrācijas iesniegums”, vai „Biļešu numuru reģistrācijas iesniegums” vai “Elektronisko kvīšu numuru reģistrācijas iesniegums”. Pēc iesnieguma aizpildīšanas nospied spiedpogu “Pārbaudīt un saglabāt” un pēc tām “Iesniegt”.
Grāmatiņās brošētu kvīšu (biļešu), kvīšu (biļešu) vai elektronisko kvīšu numuru elektronisku reģistrēšanu VID apstiprinās, nosūtot nodokļu maksātājam elektroniskā pasta vēstuli. Vēstulē norādītais datums ir kvīšu/biļešu reģistrācijas datums.
Reģistrējot grāmatiņās brošētas kvītis vai grāmatiņās brošētas biļetes klātienē, VID jāiesniedz pamatotu iesniegumu un reģistrēšanai nepieciešamās grāmatiņās brošētas kvītis vai grāmatiņās brošētas biļetes. Reģistrējot kvīšu vai biļešu numurus klātienē iesniegumu iesniedz  divos eksemplāros.
Lai VID reģistrētu jaunas kvītis (biļetes), jābūt iesniegtam pārskatam par VID reģistrēto kvīšu (biļešu) izlietojumu par pēdējo ceturksni, kurā kvītis (biļetes) izlietotas vai anulētas.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā VID Elektroniskās deklarēšanas sistēma
Klātiene Valsts ieņēmumu dienests
Adrese: Talejas iela 1, Rīga, LV-1026
Tālrunis: 67120000
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojums tiek saņemts atbilstoši pieprasījumam.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā VID Elektroniskās deklarēšanas sistēma
Klātiene Valsts ieņēmumu dienests
Adrese: Talejas iela 1, Rīga, LV-1026
Tālrunis: 67120000
Fakss:
Cita kontaktinformācija: