Būvprojekta izmaiņu akceptēšana (Jēkabpils pilsētas būvvalde)
Izvēlētā organizācija: Jēkabpils pilsētas pašvaldība
Īss apraksts:
Pakalpojums tiek sniegts saskaņā ar 09.07.2013. Būvniecības likumu (spēkā no 01.10.2014.).
Saņēmēji:
Jebkura persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
22
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Pakalpojuma pieprasīšana
Rakstisku iesniegumu kopā ar nepieciešamajiem dokumentiem iesniedz Būvvaldē
Hipersaite
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums Latvija.lv elektroniskā adrese
Cits JĒKABPILS PILSĒTAS BŪVVALDE
Klātienē: Jaunā iela 31C, Jēkabpils, LV-5201
E-pasts: pasts@jekabpils.lv
Saziņai: tālr.nr. 65231005