Apliecinājuma izdarīšana un citu uzdevumu pildīšana
Izvēlētā organizācija: Strenču novada dome
Īss apraksts:
Bāriņtiesa savā darbības teritorijā veic šādus uzdevumus:
1)apliecina darījumu, ja to slēdz attiecīgās bāriņtiesas darbības teritorijā savu dzīvesvietu deklarējušie iedzīvotāji savstarpēji un ar citām personām un darījuma summa nepārsniedz 8537 euro;
2)apliecina līdzmantinieku un kopīpašnieku vienošanos par mantojuma vai kopīpašuma sadali;
3)ieraksta testamentu grāmatā to iedzīvotāju testamentus, kuru deklarētā dzīvesvieta ir attiecīgās bāriņtiesas darbības teritorijā;
4)apliecina iedzīvotāju pilnvaras;
5)apliecina uz dokumentiem to iedzīvotāju paraksta īstumu;
6)apliecina tāda dokumenta noraksta, kopijas vai izraksta pareizību;
7)apliecina parakstus uz nostiprinājuma lūguma zemesgrāmatai;
8)sagatavo dokumentu projektus.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
1
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Klātienē
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Strenču novada bāriņtiesa
Adrese: Valkas iela 16, Strenči, Strenču nov., LV-4730
Tālrunis: 64715632, 26318020
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Klātienē
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Strenču novada bāriņtiesa
Adrese: Valkas iela 16, Strenči, Strenču nov., LV-4730
Tālrunis: 64715632, 26318020
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki