Licences saņemšana interešu vai pieaugušo neformālās izglītības programmu īstenošanai
Izvēlētā teritorija: Jēkabpils (mainīt)
Izvēlētā organizācija: Jēkabpils pilsētas pašvaldība
Nosaukums pašvaldībā: Interešu vai pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšana (JĒKABPILS PILSĒTAS PAŠVALDĪBA)
Īss apraksts:
Licenču izsniegšana fiziskām un juridiskajām personām, kuras nav reģistrētas Izglītības iestāžu reģistrā, pieaugušo neformālās vai interešu izglītības programmu īstenošanai.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Jebkura persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
22
Izvēlētā teritorija: Jēkabpils
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Iesniedz rakstisku iesniegumu kopā ar nepieciešamajiem dokumentiem.

Dokumenti:
1. Pieteikums, kurā papildus vispārējām prasībām tiek norādīts licencējamās programmas nosaukums un kontaktpersonas tālruņa numurs.
2. Licencējamā programma 2 cauršūtos eksemplāros, kurā norādīts:
2.1. kods LR Izglītības klasifikācijā un apakšprogrammas nosaukums,
2.2. prasības iepriekšējai izglītībai,
2.3. mērķi,
2.4. uzdevumi,
2.5. plānotie rezultāti,
2.6. apgūstamie priekšmeti un to raksturojums,
2.7. programmas īstenošanas plāns,
2.8. programmas īstenošanas forma,
2.9. materiālais un finansiālais nodrošinājums,
2.10. programmas īstenošanas rezultātā izsniedzamā dokumenta apraksts;
3. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta, Valsts darba inspekcijas izziņas par vietas un telpu atbilstību noteiktajām prasībām;
4. Licencējamās programmas īstenošanai nepieciešamā personāla saraksts, norādot izglītību;
5. Saskaņojums ar attiecīgo sporta veidu federācijām (savienībām, asociācijām), ja licencējamā izglītības programma sporta jomā ir saistīta ar noteiktiem sporta veidiem;
6. Darba gaitas apraksts – tikai fiziskai personai.

Licence tiek pārreģistrēta, ja, pamatojoties uz tās īpašnieka pieteikumu, nepieciešams licencē izdarīt izmaiņas vai to pagarināt. Pārreģistrācijas gadījumā jāiesniedz visi dokumenti, kas nepieciešami jaunas licences izsniegšanai un iepriekš izsniegtā licence
Hipersaite
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums Latvija.lv elektroniskā adrese
Cits Vienas pieturas aģentūra (VPA)
Klātienē: Brīvības iela 120, Jēkabpils, LV-5201
E-pasts: pasts@jekabpils.lv
Saziņai: tālr.nr. 80205008
2. solis / Pakalpojuma maksa
Bezmaksas pakalpojums
Maksājumi: Skatīt maksājumus