Pusvadītāju izstrādājumu topogrāfijas reģistrācijas pieteikuma iesniegšana
Izvēlētā organizācija: Latvijas Republikas Patentu valde
Īss apraksts:
Pusvadītāju izstrādājumu topogrāfiju ir aizsargājama, ja tā ir attiecīgā topogrāfijas izveidotāja intelektuālā darba rezultāts un nav vispārzināma pusvadītāju izstrādājumu ražošanā. Topogrāfija uzskatāma par tās izveidotāja intelektuālā darba rezultātu, iekams nav pierādīts pretējais.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Termiņš:
Ja pieteikums atbilst visām noteiktajām prasībām, Patentu valde triju mēnešu laikā pieņem lēmumu par topogrāfijas reģistrāciju Pusvadītāju izstrādājumu topogrāfiju valsts reģistrā.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Maksājumi
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Jāiesniedz:
1) iesniegums par topogrāfijas reģistrāciju;
2) topogrāfijas īss apraksts;
3) materiāli, kas skaidri un nepārprotami identificē topogrāfiju un tās elementus un ir derīgi reproducēšanai;
4) dokumenti, kas apliecina topogrāfijas pirmās komerciālās izmantošanas datumu (ja topogrāfijas izmantošana uzsākta pirms pieteikuma iesniegšanas). Ja topogrāfijas pirmo komerciālo izmantošanu uzsācis nevis pieteicējs, bet cita persona, pieteicējs norāda, kādas attiecībā uz topogrāfiju ir viņa tiesiskās attiecības ar šo personu;
5) pilnvara, ja pieteikumu iesniedz ar pilnvarotas personas starpniecību;
6) dokumentu par pieteikuma maksas samaksu.
Iesniedzams dokuments
Pusvadītāju izstrādājumu topogrāfijas reģistrācijas pieteikums
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Patentu valde
Adrese: Citadeles iela 7, Rīga, LV-1010
Tālrunis: +371 67099600
Fakss:
Cita kontaktinformācija: Citadeles iela 7/70, Rīga, LV-1010
Darba laiki
Pasts Patentu valde
Adrese: Citadeles iela 7, Rīga, LV-1010
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija: Citadeles iela 7/70, Rīga, LV-1010
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojums tiek saņemts atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Patentu valde
Adrese: Citadeles iela 7, Rīga, LV-1010
Tālrunis: +371 67099600
Fakss:
Cita kontaktinformācija: Citadeles iela 7/70, Rīga, LV-1010
Darba laiki