Publiskā apspriešana par koku ciršanu
Izvēlētā organizācija: Rīgas valstspilsētas pašvaldība
Īss apraksts:
Pirms Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas lēmuma pieņemšanas par koku ciršanu publiski pieejamos objektos un/vai sabiedrībai nozīmīgos gadījumos, vai, ja koks/-i atrodas valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa “Rīgas pilsētas vēsturiskais centrs” (valsts aizsardzības Nr. 7442) un UNESCO Pasaules kultūras un dabas mantojuma vietas “Rīgas vēsturiskais centrs” (aizsardzības Nr. 852) aizsardzības zonā rīkojama publiskā apspriešana par plānoto koku ciršanu.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Termiņš:
Minimālais pakalpojuma saņemšanas termiņš ir 10 darba dienas.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Pakalpojumu var pieprasīt klātienē, elektroniski vai pa pastu.
Pieprasot pakalpojumu klātienē, klients vēršas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā, atstājot aptaujas lapu tai īpaši paredzētā dokumentu skapī, vai Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centrā, atstājot aptaujas lapu tai īpaši paredzētā pastkastē.
Pieprasot pakalpojumu elektroniski, klients iesūta aptaujas lapu, kas sagatavota atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu, apliecināta ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu.
Pieprasot pakalpojumu pa pastu, klients iesūta aizpildītu aptaujas lapu. Respondentam jāaizpilda veidlapa “Publiskās apspriešanas aptaujas lapa par koku ciršanu iesniegšanai
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā” (DA_122_v3).
Pirms publiskās apspriešanas procedūras uzsākšanas sekojošās vietās tiek izvietots paziņojums par publisko apspriešanu:
- Rīgas pašvaldības mājaslapā: https://pasvaldiba.riga.lv;
- Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta mājaslapā: www.rdpad.lv;
- Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;
- Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centrā.
Pēc publiskās apspriešanas tiek apkopoti publiskās apspriešanas rezultāti un tiek sagatavots ziņojums
Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijai par publiskās apspriešanas procedūru. Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisija izvērtē publiskās apspriešanas rezultātus un pieņem lēmumu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Rīgas Apkaimju iedzīvotāju centrs
Rīgas Apkaimju iedzīvotāju centrs
Rīgas Apkaimju iedzīvotāju centrs
Rīgas Apkaimju iedzīvotāju centrs
Rīgas Apkaimju iedzīvotāju centrs
Parādīt visus...
E-pasts pad@riga.lv
Pasts Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments
Adrese: Dzirnavu iela 140, Rīga, LV-1050
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdes lēmumu un ziņojumu var saņemt klātienē Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā Dzirnavu ielā 140, Rīgā, elektroniski e-pastā (aktivizēta oficiālā e-adreses konta gadījumā Departaments primāri izmantos e-adresi) vai nosūtot pa pastu, vai mājaslapas www.rdpad.lv sadaļā “koku ciršanas ieceru publisko apspriešanu rezultāti”.
Dokumentus klātienē iespējams saņemt otrdienās no plkst. 9.00 līdz 13.00, ceturtdienās no plkst.13.00 līdz 17.00.
Lai pieteiktu dokumentu saņemšanu, jāveic iepriekšējs pieraksts, zvanot uz Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Zvanu centru pa tālruni: 67105800.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments
Adrese: Dzirnavu iela 140, Rīga, LV-1050
Tālrunis: 67105800
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki