Skolēnu transporta izdevumu kompensācija (Rēzeknes novads)
Izvēlētā organizācija: Rēzeknes novada pašvaldība
Īss apraksts:
Pašvaldība sedz braukšanas izdevumus vispārējās  pirmsskolas, vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestādes izglītojamajiem Rēzeknes novada pašvaldībā.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Novada teritorijā deklarētam izglītojamajam
Maksimālais termiņš (darba dienās):
30
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas
Rēzeknes novada pašvaldības pagastu pārvalžu lēmumus par braukšanas izdevumu kompensāciju aprēķināšanu vai kompensācijas izmaksas atteikumu var apstrīdēt Rēzeknes novada pašvaldības Administratīvo aktu apstrīdēšanas komisijā viena mēneša laikā no lēmuma paziņošanas dienas.
Atgādinājums
Normatīvie akti
Uzziņas par pakalpojumu
Rēzeknes novada pašvaldība
Kontaktinformācija: Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, Rēzeknes novads, LV-4601
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 22.04.2022