Ģimenes asistenta pakalpojums
Izvēlētā organizācija: Rīgas pilsētas pašvaldība
Īss apraksts:
Ģimenes asistenta pakalpojums nodrošina personai (ģimenei) atbalstu un apmācību sociālo prasmju apgūšanā, bērnu aprūpē un audzināšanā, mājsaimniecības vadīšanā saskaņā ar individuāli izstrādātu sociālās rehabilitācijas plānu.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Tiesības saņemt ģimenes asistenta pakalpojumu ir:
1) jaunietim pēc ārpusģimenes aprūpes, personai bez noteiktas dzīvesvietas vai citas mērķa grupas personai, kura uzsākusi patstāvīgu dzīvi un kurai ir sociālās funkcionēšanas grūtības – līdz 10 stundām nedēļā;
2) ģimenei, kurai nav pietiekamu prasmju un iemaņu bērna audzināšanā un aprūpē – līdz 14 stundām nedēļā;
3) pilngadīgai personai ar garīga rakstura traucējumiem un personai ar pazīmēm par garīga rakstura traucējumiem, kurai nepieciešams atbalsts un apmācība sociālo prasmju apgūšanā, tai skaitā nodarbinātības jautājumu risināšanā, un mājsaimniecības vadīšanā – līdz 24 stundām nedēļā.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
22
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Lai saņemtu ģimenes asistenta pakalpojumu, persona vai tās likumiskais pārstāvis iesniedz dokumentus Rīgas Sociālajā dienestā saskaņā ar 02.04.2019. Ministru kabineta noteikumos Nr.138"“Noteikumi par sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanu” noteikto sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanas kārtību.
Ja ģimene saņem sociālā darba pakalpojumu biedrībā “Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācija”, tā iesniegumu iesniedz biedrībā “Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācija”.
Dokumentus Rīgas Sociālajā dienestā var iesniegt arī ar drošu elektronisku parakstu vai iesūtot pa pastu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Biedrības “Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācija” “Rīgas SOS Ģimeņu atbalsta centrs”
Rīgas Sociālais dienests
E-pasts soc@riga.lv
Pasts Rīgas Sociālais dienests
Adrese: Baznīcas iela 19/23, Rīga, LV-1010
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Rīgas Sociālajā dienestā pēc visu dokumentu saņemšanas 22 darba dienu laikā tiek pieņemts lēmums par sociālā pakalpojuma piešķiršanu/atteikumu.
Par pieņemto lēmumu informē sociālā pakalpojuma pieprasītāju.
Ģimenes asistenta pakalpojuma saņemšana dzīvesvietā.
Ar ģimenes asistenta pakalpojuma sniedzējiem var iepazīties Rīgas domes Labklājības departamenta mājas lapā www.ld.riga.lv sadaļā “Ģimenes asistenta pakalpojums”.
Bezmaksas informatīvais tālrunis: 80005055.
Maksājumi: Skatīt maksājumus